خانه » قاطی پاتی | جدید » جدیدترین عکس نوشته و پست های عاشقانه | عید 96
جدیدترین عکس نوشته و پست های عاشقانه | عید 96

جدیدترین عکس نوشته و پست های عاشقانه | عید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه 96

ببین دستاتُ گرفتم نَلَرز خُب ؟
ببین سرِتَ گذاشتَم رو سینَم عاروم باش خُب؟
ببین دستام لایِ موهات  عصبی نباش خُب؟
ببین دارم تو گوشِت حرف میزنم بقیهـ صداهارو خفهـ کُن خُب؟
ببین دستمُ میزارَم
رو قلبِت کهـ بومب بومبِش کمتر شهـ خُب؟
تُ
فقط یِ کاری کن -.-
فقط تکیهـ کُن بِهِم 🙂

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

من مردم فقط حرکت میکنم
پس دیگه از یه مرده ی متحرک
عشق نخواید آرامش نخواید
من که مردم سره خاکم نیاید

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

💞❥جدا که شدیم هر دو به یک احساس رسیدیم !
تو به فراغت.. من به فراقت !
یک حرف تفاوت که مهم نیست !!
هست ؟💞❥

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

Gahi delam mikhahad kafshhayam ra “ta” be “ta”
beposham!!!
Ta” bebinam” hanoz
kasi”havasesh”
be “man”hast😔😔

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ، ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺭﺯﺵ
ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ …
ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ !!
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼِ ﯾﻪ
ﺁﺩﻡ ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻻّ ﺑﻪ ﻣﺎ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻻّ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ، ﺍﺯ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯼِ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ،
ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳﺨﺘﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎﻣﻮﻥ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻻّ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﻤﺮﺩﯾﻢ !!
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ !!!
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣُﺮﺩﯾﻢ،
ﺗﻮﻭ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﻩﺩﺭﮐﺶ ﻧﮑﺮﺩ…….😔

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

خُــــــــدایـــــــا؟؟
⇪گـــِــــــلہ نمیـــکنم…..!✘
ولـــــی….  ☞☜
بدتـــریـن روزاے زندگیـم⇢
✦هـَــــــــر روزه..

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

حواست هست خدا؟؟؟؟
هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم. گفتم باشه منم خدایی دارم…
حواست هس خدا؟؟
ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردم و به سختی پاشدم یه جمله شنیدم “غصه نخور خدابزرگه”
حواست هست خدا؟؟؟؟
حواست هس هرروز باهات دردودل میکنم؟؟؟
حواست هس غصه هام داره سنگینی می کنه؟؟؟
حواست هس خیلی وقته چشام بارونیه؟؟؟
حواست هست نفس کم اوردم؟؟؟؟
خدایا نفس میخام… خوشی میخام… زندگی میخوام .. خدااااااااااااااااایا یه خنده از ته دل میخوام…
..
همه خنده تلخمو امروز ازم بگیر ویکی ازخنده های شیرین کودکی ام رو بهم پس بده

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

لعنت به ساعتی که
تو را به شب
باختم و
شد ساعت دلتنگیم

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

🌷🌷🌷
بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..
قراری طولانی به بلندای یک شب..
شب عشق بازی برگ و برف…

پاییز چمدان به دست ایستاده !
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض میکند… میبارد.
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست…🍁

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…
و… تمام میشود🍂

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

ﺁﯾــﺎ ﻓــﺮﻕ ﺑــﯿــﻦ ﻋــﻬــﺪﻫــﺎ

ﻭ ﺧـﺎﻃــﺮﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﻣــﯿــﺪﺍﻧــﯿــﺪ ….؟

ﻣــﺎ ﻋــﻬــﺪﻫــﺎ ﺭﺍ ﻣـﯿــﺸـﮑــﻨــﯿـﻡ ””

ﺧــﺎﻃـﺮﻩ ﻫــﺎ ﻣــﺎﺭﺍ

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

سکـــوت . . .

بلندترین تفسیر

خواستن است.

پس به سکوتـــم . . .

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

دل که تنگ باشد
دیگر مردو زن ندارد
اشک می دود تا گوشه چشمانت
و سُر میخورد روی گونه ها
دل که تنگ باشد
تنهایی اتاقت را
باخدا هم تقسیم نمیکنی !

دلتنگ که می شوم
به خیالت تکیه می دهم
برایت شعر می گویم
و می دانم که در پایان شعرم
چقدر بیشتر
برایت دلم تنگ می شود !

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96

پست عاشقانه،احساسی،دیسلاو،جدایی،غمناک جدید 96


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : مهدی جباری (نکا)