صفحه اصلی / قاطی پاتی | جدید / کارگران استخراج نمک

کارگران استخراج نمک

به نقل از قاطی پاتی برترین وب سایت سرگرمی تفریحی ایرانی :

وبسایت مشرق: هند سومین تولید کننده نمک در جهان بعد از امریکا و چین است و معروفترین مکان استخراج نمک در هند مکانی است بنام ران کاچسکی در منطقه کوچ در گجرات.

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

 

کارگران استخراج نمک 

√ در صورت نارضایتی صاحب اثر مطلب حذف خواهد شد √