برترین پست ها

چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم

چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم

به نقل از دانلود جدید 96 برترین وب سایت سرگرمی تفریحی ایرانی : مجله دانشمند: بخشی از مقاله ای که در قسمت قبل درباره اش نوشتیم به وضعیت زیرگونه پلنگ ایرانی Panthero pardus saxicolor می پردازد و با همکاری محمد صادق فرهادی نیا و همکارانش در پروژه پلنگ ایرانی که از سوی انجمن یوز ایرانی و واحد تحقیقات حفاظت حیات وحش دانشگاه آکسفورد در پارک ملی تندوره اجرا می شود، به نگارش در آمده است. این پروژه در شمال شرقی ایران و از سال 1392 کار خود ر...

ادامه مطلب