قاطی پاتی

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به قاطی پاتی بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف قاطی پاتی این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

دختر عموتم دوست دارم

تو را دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطر بوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارمتو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام. دوست می دارم تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام. دوست می دارم برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه. تو را به خاطر دوست داشتن. دوست می دارم تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم. دوست می دارم شعر پل الوار شاعر فرانسوی ترجمه احمد شاملو

دوست دارم رهبرم

دوست دارم رهبرم رادلبر پیغمبر است/دوست دارم رهبرم را وارث برحیدراست/ازتباراهل بیت و آیت خوب خداست/دوست دارم رهبرم راجلوه ای ازکوثراست/اوپیام کربلا را میدهدبرمسلمین/دوست دارم رهبرم راآسمان رااختراست/میرود راه امام وهرشهیدی باهدف/دوست دارم رهبرم راشیعیان راسروراست/دشمنان دین ماراباز رسوامیکند/دوست دارم رهبرم رادشمن اوابتر است/اسوه والگوی خوبی گشته آقا درجهان/دوست دارم رهبرم رابهر عالم گوهراست/شیعه باشدجانفدای حضرت سیدعلی/دوست دارم رهبرم رامقتداورهبراست/نائب صاحب زمان وشدعلمدارظهور/دوست دارم رهبرم رااو ولی برتر است/

تبخال که تب و شعر با خودش داره

لبم ۵ تا تبخال ردیفی کنار هم‌ زده  دو روزه تو حالت تزریق ژل لب ، سوزن سوزن میشه .‌.‌ یه داستان غمگین تو اینستا خوندم بچهه مرد .اشکم دم مشکمه از شما چ پنهون تازگی ها به بچه دار شدن در آینده هم فکر می کنم  به این که یه سفید معمولی میشه مث من یا یه بور بلند بالا مث بنی  حتی به اسمش  به اینکه چقدر حرف دارم براش. دوست دارم دختر باشه از جنس خودم  نمی خوام پزشک مهندس بشه تا دیپلم بخونه دوسش دارم فقط یاد بگیره شاد شاد زندگی کنه.البته میدونم به من و بنی و رابطه ما بستگی داره اگه دختر باشه دوست دارم مث خودم باشه اگر پسر باشه مث بنی . البته خدایی مامان بنی هم زن بدی نیس ولی خب آدم دوست داره رفیقش شبیه خودش باشه،  ولی اگر پسر باشه دوست دارم یه نسخه جدید بنی باشه  خیلی شعر گفتم انگار البته بنی اینارو بدونه خفه م می کنه چون توافق کردیم هیچ موجود زنده ای رو بدبخت نکنیم و به این دنیای پر از غم وارد نکنیم. پ ن : البته دوست دارم یه بچه‌سیاه پوست مو فرفری رو به فرزند خواندگی قبول کنم اگر خودم بچه دار نشم احتمالا این کار رو بکنم  

دوستت دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت کردن به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطر زیبایی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیه بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارمتو را برای لبخند تلخ لحظه هاپرواز شیرین خاطره ها دوست می دارمتو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارماندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارمتو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام . دوست می دارمتو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام . دوست می دارمبرای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناهتو را به خاطر دوست داشتن. دوست می دارمتو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم. دوست می دارم

رفت دلم

امون از اون چشمای بی همتات ببین چه کارایی دستم دادعاشق شدم رفت دلم از دست یه لحظه که چشمم به تو افتادامون از اون موهای صافت دل منو میبره دریاامون از اون احساسی که دارم شبیهش نیست تو همه دنیادوست دارم آی دوست دارم تو رو دوست داشتن شده کارمدوست دارم آی دوست دارم چه حال خوبی با تو دارمچشمای سیاه تو منو داره میکشهآره من دوست دارم به همین دلم خوشهمن میترسم که یه روزی تو بری از دستمکار از این حرفا گذشته بدجوری وابستمچشمامو به خاطر تو رو همه بستمهمه هستی من هستی که من هستمدوست دارم آی دوست دارم تو رو دوست داشتن شده کارمدوست دارم آی دوست دارم چه حال خوبی با تو دارمچشمای سیاه تو منو داره میکشهآره من دوست دارم به همین دلم خوشهدوست دارم آی دوست دارمدوست دارم آی دوست دارمدوست دارم    

دخترای سبزه

خب من سلیقه م عوض شده. قبلنا دختر سفید و پسر سبزه مانند دوست داشتم.   الان هم دختر سبزه و هم پسر سبزه دوست دارم :) خدایی دخترای سبزه خیلی ناز و خوشگلن. خیلی.   من اگه لپام قرمز نبود و چال نداشتم قطعا میرفتم برنزه میکردم. دخترای سبزه نازن. خوشگلن.

پس اگر رفتم

اگه ماهها نمی نویسم یعنی خودم رو دارم دور میزنمیعنی دارم تغییر میکنممن همه نشونه های تغییر رو دوست دارم حتی اگر منجر به تغییر رنگ پوستم بشه. من همه اونچه که منو میبره بالای سر جنازه ام دوست دارم. من دستمو خیلی دوست دارم که همه قو های سفید رویاهامو میکشه. من همه رو دوست دارم. حتی تو رو.حتی تو رو.

دختر یعنی .

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب، دختر یعنی تفسیر جمله ی دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است دختر یعنی دختر، مادر، معصومیت تا بی نهایت…

تو را دوست دارم

ترا دوست دارم مثال زمستانی عاشق برفترا دوست دارم مثال قهوه ای داغ که با چاشنی چشمانت در کافه ای خلوت خورده باشمدرست مثل عطر پیراهنی که در روی میز اطو جا گذاشته ایترا دوست دارم پنهانی و ممنوعه.بهناز خرّم

تو را دوست دارم

من از عهد آدم، تو را دوست دارماز آغاز عالم، تو را دوست دارم.نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم، تو را دوست دارم.گزیده شعر قیصر امین پورپی نوشت: در مسیر "آبان"

دوست دارم

همچو ژاله برگ ها را من شکوه مرگ ها را دوست دارم تو امان رنگ ها را انتهای جنگ ها را رزم دست و چنگ ها را هیبت خرچنگ ها را آب ها را ماهیان را خفته ها را راهیان راهمچو کوکب در سحر ، افلاکیان رامردمان را خاکیان را دوست دارمگنبد آبی مسجد ، بوی سبزه ، طعم سنجد لقمه ی خرما و کنجد من هوا را دوست دارم کودکان شاد و خوشدل خنده های از ته دل آب بازی، تاب بازی، بچه هارا دوست دارم.روز گرما ، فصل سرما . آفتاب و باد سوزانبرف و بوران . برف ها را حرف ها را دوست دارم .شادی گنجشک هارا ، خنده های مور هارا ، شاخه های سرو ها را دوست دارم نان گندم ، ماست با حلوای خرما ، آفتاب و شرجی و امواج دریا .این جهان را آن جهان .ماه را ، خورشید را، من کهکشان را دوست دارم .من تمام دوستان و آشنایان ، بستگان و قوم و خویشان.ای غریبه من شما را دوست دارم!۲:۰۲  دی ماه 96

دخترِ بابا

شاید تا بیست روز پیشفکر میکردم هیچ چیزی نمیتونه جای تورو تو دل من بگیره هیچکی نمیتونه عشقی که به تو دارمو تو دلم کمرنگش کنهولی حالا .یکی رو دارم که شده همه زندگیم همه ی جونم . همه فکرم یه دختر ناز و فسقلی یه فرشته اره خدابهم یه دختر داده یه دختر که تموم عشقمو واسه خودش کرده  

دلنوشته ای به دخترم

سلام به تکه ای از وجودم   دختر عزیزم در این دوماهی که مهمون خونه ی من و بابا احسان شدی زندگی ما رنگ و بوی دگری پیدا کرده.الان همه ی فکرمون تو شدی که چیکار کنیم خوشبخت ترین دختر دنیا باشی دختر عزیزم تو زیبا ترین و ناز ترین دختر دنیایی دوستت دارم      ۴دی ماه ۱۳۹۸

شیوا

   من روزگار غربتم را دوست دارم این حس و حال و حالتم را دوست دارمیک عکس کوچک توى جیبِ کیفِ پولم تنها ترین هم صحبتم را دوست دارمبر عکس آدم هاى دل بسته به دنیا هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارمامشب دوباره خاطرت مهمان من بود مهمانى بى دعوتم را دوست دارمهر چند باعث مى شود هر شب ببارم اما دل کم طاقتم را دوست دارمعادت شده این گریه هاى بى تو ، هرچند مى خندى امّا عادتم را دوست دارم

فرشته

دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت:مامان من دیگه از دختر بودن خسته شدم! مادرش با تعجب پرسید چرا؟ دختر گفت:خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسر قائل میشن! پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره اما دختر بره میگن خوب نیست.پسر دوست دختر داشته میگن پسره دیگه!! دختر دوست پسر داشته باشه میگن خرابه! پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره! دختر سیگار بکشه میگن معتاده! پسر چش چرونی کنه میگن ذاتشه! دختر چش چرونی کنه میگن وله! خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد! مادرش با لبخند گفت:عزیزم اگه شیطان کار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه! اما کسی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره! سلامتی همه دخترا 

قصد ازدواج با یه خانم معلم دارم، از کجا پیدا کنم؟

با سلام بنده قصد ازدواج دارم و مایل همسرم معلم باشن. ولی خوب هر چی فکر میکنم نمیدونم برای اینکه بتونم با دختر خانم هایی که معلم هستش باید کجا آشنا بشم. نمیشه که را بیافتم برم دم مدرسه ها وایستم. سوالم اینکه جایی هست که معلم ها اون جا دور هم جمع بشن؟، کانونی یا هر جا. راستش معرفی کردن به ذهنم رسیده ولی خوب راستش دوست دارم اول خودم ببینم دختر خانم رو اگه خوشم اومد اقدام کنم .  در ضمن بنده تهرانم. پیشاپیش از همه تون ممنونم. ادامه مطلب

داکوتا

من داکوتا جانسون رو خیلی دوست دارم. قیلنا هم عکسشو گذاشتم اینجا،   دختر خوشگل، ناز، دوست داشتنی، و خوش هیکلیه.   فقط یه مشکل که من میبینم اینه که بعید میدونم این در زندگی شوییش به جایی برسه.   این باید بره زن دوم این پسره توی فیفتی شیدز آو گری بشه. یعنی عمرا این رو مردی تحمل کنه.

نامه اول

به نام خدانامه اول سلام دختر خوشگلم آن روزها که تازه ازدواج کرده بودم( سال ۱۳۷۹) خواب دیدم که سه فرزند دارم. نمیدونم چطور خوابی بوده .الان دو تا فرزند دارم: زینب جان خواهرت و محمدجوادجان برادرت تو هم که بیایی سومین فرزندم میشی نمیدونم ولی کی میخوای بیای با خودت شاید بگی که از کجا می دونستی من دختر میشم،نمیدونستم اما در تجربه ۲فرزندم به این نتیجه رسیدم که دختر دار شدن رابیشتردوست دارم .عزیزم در دنیایی که ما زندگی می کنیم،همه آن طور که باید به وظایف خود عمل نمی کنند. انسانیت کم است. در جلسه ای بودم که قسمتی از دعای مکارم الاخلاق را توضیح می دادند خیلی دوستش داشتم حضرت امام سجاد علیه السلام انگار اون حرف دل منو میزدن اون دنیایی که من دوست داشتم ترسیم کرده بودند دوست دارم برات بگم که تو هم لذت ببری  خدایا بر محمد و آلش درود فرستوسددنی یعنی مرا محکم کن (سداد بده) که آن کس که با حیله با من برخورد می کند من برای او خیر خواهی کنم خالص باشم و کسی که می‌تواند کار من را راه بیندازد ولی راه نمی‌اندازند من جواب او را بدهم با نیکی کردن و خوبی کردن و کارش را راه انداختن و آنکه از مالش من را محروم می‌کند خدایا من را کمک کن که هر وقت نتوانستم به او کمک کنم و بذل و بخشش کنم به او وآن کسی که با من قطع رابطه می کند من با او صله کنم بعضی ها بدی های من را گفتند یعنی غیبت من را کردند من خوبی های آنها را بگم حسن ذکر بگم و اینکه خوبی ها را ببینم شکرگزار باشم و بدی ها را اصلا نبینم خدایا بدیهای دیگران ما را بد نکند و بداخلاقی ها وبد دهنی ها، بدجنسی ها ناشکری ها، ناسپاسی ها ،نق زدن ها  باعث نشه که منم مثل اونها بشم دعا کن برای مادرت دوست دارم خدانگهدار

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم(شعر آهنگ)

سر به روی شانه های مهربانت میگذارمعقده ی دل میگشاید گریه ی بی اختیارماز غم نامردمی ها بغضها در سینه دارمشانه هایت را برای گریه كردن دوست دارم، دوست دارمبی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم، دوست دارمخالی از خودخواهی من، برتر از آلایش تنمن تورا بالا تر از تن، برتر از من دوست دارمعشق صدها چهره دارد، عشق تو آیینه داردعشق را در چهره ی آیینه دیدن دوست دارمدر خموشی چشم من را، قصه ها و گفتگوهاستمن تورا برجذبه ی محراب دیدن دوست دارممن تورا بالا تر از تن، برتر از من دوست دارمسر به روی شانه های مهربانت میگذارمعقده ی دل میگشایم گریه ی بی اختیارماز غم نامردمی ها بغضها در سینه دارمشانه هایت را برای گریه كردن دوست دارم، دوست دارمدر هوای دیدنت یک عمر در چله نشستمچله را در مقدم عشقت شکستن دوست دارمبغض سر گردان ابرم قله ی آرامشم توشانه هایت را برای گریه کردن دوست دارممن تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم

دوست دختر و دوست پسرهای اصفهانی

دختر اصفهانی به دوست پسرش می‌گه: شب بیا خونمون، اگه موقعیت خوب بود من یه سكه دویست تومنی می‌اندازم پایین. شب می‌شه، دختره یه سكه می‌اندازه پایین ولی هرچقدر وامیسته میبینه پسره بالا نمیاد، سرش رو از پنجره بیرون می‌بره و میگه: چرا نمیای؟پسره میگه: دارم دنبال سكه می‌گردم!دختره میگه: بیا بالا، بهش كش بسته بودم، الان تو دستمه 

Joker

متنفرم از بی نتی! همین الان فیلم جوکرو دیدم و‌ دوست دارم برم نقدهاشو بخونم دوست دارم برم تو اینستا انقدر توی هشتگ جوکر غرق بشم که بمیرم دوست دارم‌ انقدر برم‌ توی اینستاگرام نظرات زیر پست های جوکرو بخونم که مغزم بپاچه روی گوشی. دوست دارم بتونم برم خود فیلمو دانلود کنم و هزاردفعه ببینمش نه فقط یبار با برنامه ی لنز رو صفحه ی کوچیک موبایل!دوست دارم برم تو سینما جوکرو ببینم.دوست دارم برم هزار تا فیلم دیگه از خواکین فینکس دانلود کنم ببینم دوست دارم برم تو صفحه ی خواکین فینکس و قربون صدقه ی عکس هاش برم دوست دارم پاشم و یک ساعت مدام دست بزنم برای این فیلم دوست دارم جوکرو از توی صفحه ی موبایل بکشم بیرون و‌ بغلش کنم بگم من میبینمت دوست دارم بمیرم برای صدا و لحن جوکر دوست دارم منم عضوی از این جامعه ی جهانی باشم دوست دارم نت داشته باشم حس میکنم یه دیوار خیلی بلند کشیده شده اطراف ما و جدا افتادیم از کل دنیا!مسخرست مسخرست مسخرست این بی نتی مزخرف!!همین الان از این وضع دوست دارم پاشم مثل جوکر برقصم و بخندم!! هاهاهاهاها پی نوشت:معذرت میخوام اگه بدون فاصله و ویرگول و هر علایم نگارشی دیگه ای نوشتم این متنو.

ترا دوست دارم مثال زمستانی عاشق برفترا دوست دارم مثال قهوه ای داغ که با چاشنی چشمانت در کافه ای خلوت خورده باشمدرست مثل عطر پیراهنی که در روی میز اطو جا گذاشته ایترا دوست دارم پنهانی و ممنوعه.بهناز خرّم

کنترل

فکر کنم که (این جدیده و حاصل تجربیات دو سه ماه اخیرم)، یک مرد وقتی که واقعا یه دختر رو دوست داره همه زندگی و عمرش و وقتش و همه چیزش رو صرف میکنه که اون دختر رو خوشحال کنه و اون دختر کلا خوشحال باشه.   ممکنه سعی هم حتی بکنه که یکمی بهش زور هم بگه، به دو دلیل: 1. کاری که دختره میکنه ممکنه اون لحظه به نفعش نباشه و پسره نمیخواد اسیبی به دختره وارد بشه 2. مردها معمولا دوست دارن یکمی قدرت و کنترل هم روی دختری که دوسش دارن داشته باشن.  

همچون بهار

در آخرین نامه ‌ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم ؟عزیزکمهمچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ‌ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین ‌اشآری، من این‌گونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه‌ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم"شیرکو بی کس"ترجمه: بابک زمانی

تورا دوست دارم .

تو را دوست دارمبیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق های مدرسهبیشتر از تقلب در امتحانحتی بیشتر از بستنی قیفی های قدیمو پفکهای طعم پنیرتو را بیشتر از توپ های پلاستیکیکوچه های خاکی. این را که میدانی چقدر بودبخدا تو را از خواب نرسیده به صبحهم بیشتر دوست دارمبیشتر از #صبحهای_جمعه، عصرهای لواشک و آلوچهتو را از زنگهای تفریح هم بیشتر دوست دارمبیشتر از خیلی بیشتر از زیادمن تو را یک عالمه دوست دارم.

روزی از روزهای ماه آذر

امروز دقیقا پانزدهم آذر سال ۹۸ هست یک روز جمعه، حمید الان حکومت و من تک و تنها کنار پنجره روی مبل نشستم هوا کاملا ابری هست حس خوب و سرشار از لذت دارم، دیشب خاله جون ها و دایی و زن دایی و شوهر خاله اومده بودن خونمون خیلی خوش گذشت خیلی بیشتر از موقعی که عمه ها خونمون میومدن کلا خانواده ی مامانم باحال ترنکلی هم برامون کادو آوردن پر از لحظات لذت بخش بود تو دلم خیلی آرزوها دارم دوست دارم به همشون برسم:۱_ دوست دارم بهترین معلم دنیا بشم معلمی همه عشق منهتقریبا همه شغل های حیطه ی رشته خودمو تجربه کردم اما هیچکدوم به اندازه معلمی منو به بالا ترین درجه ی لذت نمیرسونه۲_دوست دارم من و حمید خیلی خوشبخت باشیم یک زندگی باحال و بدون دغدغه تا آخر عمر در وفاداری و رفاه باشیم با دوتا بچه ی ناز و باهوش ۳- دوست دارم خیلی خوشتیپ باشم یک دختر ناز و همیشه جوون و خوشتیپ۴_دوست دارم یک عالمه سفر خارجی برم و خوش بگذرونیم۵_دوست دارم چندین مدرسه در کشورهای اروپایی داشته باشم و ادارش کنمو پر از آرزوهای دیگه از همه مهمتر خدای عزیزم می خواهم تو رو همیشه در قلبم داشته باشم دست منو.قلب منو رها نکن

صدا.

+میزنم بمیری+صدات رو ببر+میدم گوشت رو ببره+تو زشتی+چشمات عین گاوه البته خوبه+دوستت دارم+شبیه قالی کرمونی بعد این همه سال+حالین یاخچودو +اون که سلام داد نوه ام بود+شرمنده دلم میشم+دوستت دارم+تو به درد نمی خوری+تو عین دختر لوسایی +اگر نوه ام نبود که نمی رفتم+دوستت دارم+بعد از کار میاد پیش من+ببخشید.+معلومه خیلی دوست داره.+.تنها صداست که می ماند. :)با همان وضوح و تازگی پس از سالها جمله هایی به جا مانده از ۳سالگی تا ۲۳ سالگی. 

سلامی برای مهربان پدر

دلتنگ تو ام دلتنگ تو ای مهربانمدلتنگ تو امدلتنگ تو ای مهربانمیادت میاد دو تا دختر داری ؟دو تا دختر که منتظرتنهر روز چشم به در نباور نمی کنندو تا دخترکه بی تو می میرنبابا جانمدلهره دارمدلهره بی تکیه گاهی

من تو را بیشتر از زیاد دوست دارم

 لیلی جان من_تو_را_دوست _دارم.بیشتر از نوشتنِ آخرین سطرِ مشق های مدرسه ؛ بیشتر از تقلب در امتحانحتی بیشتر از بستنی های قیفیِ قدیمپفک های طعمِ پنیرتو را بیشتر از توپهای پلاستیکی کوچه های خاکیبخدا تو را از خوابِ نرسیده به صبح هم، بیشتر دوست دارمبیشتر از صبح های جمعهعصرهای لواشک،آلوچهتو را از زنگهای تفریح هم بیشتر دوست دارم.بیشتر از خیلی ؛ بیشتر از زیاد!من تو را یك عالمه دوست دارم.

دختر دری از در های بهشت

ضبط 10 دی ماه سال 1378  است دقیق 20 سال پیش   امیری آوازی دوست داشتنی بود که پدرم می خواند. چه همراه گوسفندان و چه در مراسم و شب نشینی ها   مشاجره بین مرحوم پدرم و مرحومه همسرم در برتری دختر یا پسر   یقین دارم پدرم شوخی می کرد چون  غم نداشتن دختر را در او مادرم حس می کردم   دختر هیچگاه غم نیست. عزیز پدر است   پسر خوب هم همین جور   امیر گفت خدا من را زن بده http://bayanbox.ir/view/mp3/3205994764289713240/WhatsApp-Audio-2019-12-12-at-12.07.53-PM.mp3

تراوش احساس

عزیزمدستامو وقتی تو میگیری دوست دارمزندگیمو وقتی که توش هستی دوست دارماسممو وقتی تو صدا می کنی دوست دارمای هر مـــــــــــــحال زنگیـــــــــــــم با تو ممکن میخواهـــــــــــمت تا همیشه  می خواهــــــــــــمت   

عاشقانه های من!!!!

.دوست دارممن زندگی رادرعشق،عشق رادرقلب، قلب رابه خاطراینکه خانه توست دوست دارم،من اندوه رادراشك،اشك رادرچشم،چشم رابخاطردیدن تودوست دارم،من عشق رادرسكوت،سكوت رادرتنهایی،تنهایی رابخاطرتپیدن قلبم، قلبم رابرای تو،وتوراهمچون قلبم دوست دارم 

تايپ کردن را دوست دارم

بسم الله الرحمن الرحیم  تایپ کردن ساده است ،خیلی ساده .عمل ساده ای که هر کسی بلد استامامن تایپ کردن را دوست دارم .تایپ کردن با این رنگ لاک را دوست دارم .تایپ کردن با ناخن های به رنگ این لاک را دوست دارم . تایپ کردن با انگشت هایی که این انگشتر عزیز را به دست دارند ، دوست دارم . تایپ کردن با این ساعت به دستم را دوست دارم .تایپ کردن با این ساق دست های مشکی ِ نقاشی شده را دوست دارم .تایپ کردن را با این دست ها ، با این ساجده ، دوست دارم . ____+ پ.ن : آقا حرف در نیارین :| بنده چون خیلی ساله تایپ های خودم رو خودم انجام میدم ، جای حروف کیبورد رو حفظم و نیاز به کیبوردی که برچسب های حروف فارسی داشته باشه رو ندارم پس این قضیه که کیبوردم حروف فارسی روش خورده باشه برام مهم نیست . دری وری هم تایپ نمی کردم :| فقط از روی حروفی که ناخودآگاه تو این همه سال حفظم شده بود متنی که قرار بود تایپ کنم رو تایپ می کردم و از قسمتی از اون حس خوب ، فیلم گرفتم . 

دختر رو ببین مادر رو(نمیشه گرفت)

چرا من اینقدر با آدمایی که یه دهه ازم بزرگترن دوست میشم؟رفتم با یکی همسن خودم دوست شم بعد یک و نیم سال، دارم با برادر بزرگترش دوست تر از خودش میشمباز صورتمو خلوت کردم رفتم ببینمش خودش نبود برادر بزرگترشو دیدم و حالم بهتره O_Oچشمی گردوندم شاید خودشو ببینم ولی نبود سرمو انداختم پایین و فرار کردمینی خونوادگی این مدلی ان یا دارم به راه دیگه یی کشیده میشم؟اینطوری پیش بره با برادر بزرگترش دوست میشم O_Oاولین بارم نیست با هفتادیا دوست میشم کلا حس میکنم به این سن نزدیکترمCm

اسفند ماه 97

فعلا با یه نفر دوست شدم به نام سمانهیه ذره بد نیست و موقتی هست و به خودش هم گفتم یه سر کرمانشاه رفتم با دو تا دختر بریم محسن رو ببینیم سفر عجیبی بود و پر از تجربه و نه خیلی خوشایند.دارم جمع بندی های امسالم رو انجام میدم و یه کم هم نگاه دارم به سال 98 و سال جدید و عمر جدید.یه ذره دارم مردتر میشم.احس ان رفته آموزشی فعلا و هفته آینده میاد.من هم فعلا تمرکزم رو گذاشتم اگه همت کنم روی زبان و دکترام.و پول درآوردناگه بشه میخوام یه سامر اسکول هم برم یا هلند یا روسیه برای شهریور.تا ببینیم چی میشه

عاشق یه بازیگر زن شدم، نمی تونم عاشق دختر دیگه ای بشم

سلام من یک پسر 33 ساله هستم که شرایط ازدواج برام فراهم شده و خوشبختانه وضع مالی خوبی دارم (خونه و ماشین ) و من در زندگیم تنها یک بار عاشق شدم، اونم عاشق یک بازیگر زن مجرد، من تنها اون چهره  یا اون آدم به قلبم تپش میده و دختر های دیگه که مادرم پیشنهاد میکنه رو نمیتونم عاشق شون باشم و حس عشقی بهشون ندارم. تا حالا  دختری هم ندیدم شباهتی به ایشون داشته باشه و معلوم نیست بعد ها بتونم ببینم یا نه، انگار رفته تو مغزم که حتما باید با این چهره ازدواج کنم و یک دم از یادم نمیره، دوست دارم یکی باشه حداقل خیلی شبیه ایشون باشه تا من دنیا رو به پاش بریزم، کسی چنین تجربه ای داشته، چطوری تونسته فراموش کنه و عاشق کس دیگری بشه؟ چرا من نمیتونم ایشون رو فراموش کنم و عاشق کس دیگری بشم، من خیلی ایشون رو دوست دارم خیلی . ادامه مطلب

من زندگی را دوست دارم

هر روز می‌چینم در این خانه، این میز این گلدان و فنجان راپس می‌زنم این پرده‌ها را تا از پنجره فصل زمستان را .من زندگی را دوست دارم که گل‌های گلدانم نمی‌میرندشاید اگر روزی نبودی من، این دلخوشی‌های کماکان را .هر روز می‌چینم برای تو، یک شاخه گل یک شاخه آرامشوقتی تداعی می‌کنی در من آرامش دور ِ دبستان رامن دختر کوهم که زانوهام، با هیچ بادی خم نخواهد شدمن در کنار دست‌های تو، شرمنده خواهم کرد توفان را !از مرزهای بسته‌ام رد شو، خوشبختی‎ام را با تو باور کندر دست‌هایت جا بده امشب، آهوی از هر جا گریزان را

چه هدیه ای میتونه یک دختر رو بیشتر خوشحال بکنه

سلام من تازه نامزد کردم و نامزدم رو خیلی دوست دارم خوشحال کنم و از محبت بهش لذت میبرم، تصمیم گرفتم ایشون رو سورپرایز بکنم، میخواستم از دختر خانم های خانواده برتر بپرسم یک دختر با چی خیلی سورپرایز میشه؟ چون هنوز کاملا سلیقه ی ایشون دستم نیومده ولی تا سقف پنج میلیون میخوام براش یک چیزی بخرم چون وقتی خوشحال میشه قند تو دلم اب میشه، چیزهای زیادی میشه خرید ولی میخوام ببینم بیشترتون چی رو میگید تا من او چیزی که اکثریت میگن رو براش بخرم، چی میتونه یک دختر رو بیشتر خوشحال بکنه. ادامه مطلب

فصل پاییز را دوست دارم

پاییز را دوست دارم فصل پاییز را خیلی دوست دارم هوا کم کم سرد می شود.برگ درختان زرد، قرمز، نارنجی می شود.گاه آسمان ابری و همراه با رعد و برق و قطرات زیبای باران  و گاه همراه با برف است راه رفتن روی برگها و صدای خش خش آن حس دوست داشتن را به وجود می آورد قدم زدن زیر نم‌نم باران عشق را برایت بوجود می آورد.فصل پاییز را دوست دارم مخصوصا آبان ماه آن را،آبان ماه پاییز برایم پر از خاطرات زیبا و شیرین همراه با عشق و دوست داشتن است عشقی که با یک نگاه و برق چشمان او بوجود آمد که خاطره انگیزترین قصه ی عشق را برایم ساخت که این عشق همراه با حجب و حیا ماندگارترین عشق شد.عشق پاییزی همیشه برایم بمان

گاهی دوست دارم

چقدر سخت است که در دنیایی زندگی کنی که در  تمام بیست و چهار ساعت زندگی ات باید دیگران را متقاعد کنی و آنها رو راضی نگه داری دلت نمیخواهد چنین روندی ادامه پیدا کند اما در برابر آدم هایی زندگی میکنیم که همیشه باید دلیلی برای هر لحظه زندگی ات داشته باشی !گاهی دوست دارم .دوست دارم خودم باشم ،دوست دارم در لا به لای ورق های زندگی ام وجود خالص من باشد نه تصویر ظاهری و فیک من . من خودمم نه آنکه دیگران میخواهند» 

پیری

چقدر پیریم را دوست دارم چقدر تنهاییش را ، در ایوان نشستن  و خلوت کردن هایم را دوست دارم .سکوت ایوان، دمنوش گرم، صدای موزیک و دیدن سه تارم چقدر به من انرژی میدهند. آری حال که ۳۴ بهار را گذراندم در حالی که فرزند یکساله ام دارد با استکان چایم بازی میکند به پیری فکر میکنم و عجیب دلتنگش هستم .این لحظه را دوست دارم لحظه لحظه های عمرم را حتی مادربزرگی کردنهایم را، سفیدی موهایم را چروک های صورتم .همه گی را دوست دارم .

دوستت دارم.

در آخرین نامه ‌ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم،  همچون بهار  که آسمان کبود را دوست دارد.همچون پروانه ‌ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگل که به گل سرخی دل داده است و به آن شهد شیرین ‌اش.آری، من این‌گونه تو را دوست دارم.همچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه‌ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکم،آنگونه که خودت را دوست داری،آنگونه که خودم را دوست دارم .همانگونه دوستت دارم. پ.ن:دوستت دارم همان‌گونه که شب، ماه را دوستت دارم همان‌گونه که صبح، آفتاب را دوستت دارم مثل ملاقات پنهانی مادر، از لای در دوستت دارم مثل حبس من با تو تا ابد در یک اتاق دربسته حتی بی پنجره!تنها من و تو این چنین دوستت دارم تو را.   

دوست خوبم

داشتن یه دوست خوب و مهربون ، یه نفر هم عقیده با تو ، یه نفر از جنس تو ، یه نفر که درکت میکنه چون مثل خودته خیلی خوبه . یه همچین دوستی دارم . با اینکه مجازیه ، با اینکه تا الآن ندیدمش ، صداشو نشنیدم ولی بهترین دوستمه . از مرز اینترنت و وای فای فراتر رفتیم و واقعی شدیم . دو تا دوست حقیقی . دوست دارم دوست خوبم نیلو

خرید لایک اپارات، راهی برای دیدن شماست

آپارات به عنوان یک شبکه اجتماعی ملی امکان اشتراک گذاری ویدیو و فیلم ها را به شما می دهد. در این شبکه می توانید فیلم مورد نظر خود را در دسته های مختلف آموزشی ، ورزشی ، ی و مشاهده کنید و لذت ببرید. اما برای این که بدانید چرا ما شما را به خرید لایک آپارات ترغیب میکنیم بهتر است با ما همراه باشید.   اپارات یکی از مهم ترین سرویس های اشتراک گذاری و تماشای فیلم است که کاربران زیادی را برای تماشای فیلم های مورد نظرشان به سمت خود می کشاند. کاربران این سرویس اجتماعی میتوانند به راحتی به تماشای فیلم و ویدیو خود بنشینند و آن را دانلود کنند. هم چنین امکان آپلود و بارگذاری فیلم برای کاربران وجود دارد. الگوریتمی که آپارات از آن استفاده می کند مانند اینستاگرام و یوتیوب عمل می کند. این به این معناست که هر چه بازید، لایک و کامنت فیلم و ویدیو آپارات شما بالاتر باشد، نمایش فیلم شما در قسمت پیشنهادی آن افزایش خواهد یافت. هم چنین زمانی که کاربران در جست و جوی فیلمی با موضوع شما هستند لایک و بازدید بالای فیلم شما شانستان رابرای حضور در پیشنهاد های اولیه بالا می برد. اما افزایش بازدید ویدیو آپارات به چه دردی می خورد؟ با گسترش اینترنت و فضاهای مجازی در بین مردم، دیجیتال مارکتینگ پا به عرصه جدیدی گذاشته است. ممکن است از خود بپرسید ویدیو مارکتینگ چیست و چه اهمیتی دارد؟ تعریف ویدیو مارکتینگ یا بازاریابی ویدیویی زیاد پیچیده نیست. استفاده از فیلم برای تبلیغ یا بازاریابی برند، محصول و یا خدمات خود. توصیفات مشتری ، فیلم هایی از رویدادهای زنده ، فیلم های توضیحی، فیلم های آموزشی شرکت ها ، فیلم های سرگرمی و . می تواند همگی در این لیست جای گیرد. حال به این فکر کنید که آپارات می تواند یک زمینه خوب برای ویدیو مارکتینگ شما باشد که در آن میتوانید با افزایش بازید فیلم هایتان به کسب و کارتان رونق بخشید و دیده شوید. در واقع ، شما با افزایش بازدید اپارات به معرفی و تبلیغ بیشتر محصولتان ، همچنین شناخته شدن کانال و درنهایت برند و تجارت خود می پردازید. چرا خرید لایک آپارات؟ همان گونه که گفتیم آپارات می تواند فرصتی برای رونق بخشیدن به کسب و کارتان باشد. می تواند با استفاده از فیلم های خود محصولاتتان را معرفی کنید؛ می توانید تبدیل به یک اینفلوئنسر شوید ؛ یا اینکه ترافیک سایت خود را با کمک آن افزایش دهید. اما قبل از همه اینها ، شما  باید دیده شوید. با خرید لایک آپارات، شما به کاربران دیگر می فهمانید که فیلم شما از جذابیت و محتوای خاص برخوردار است. هم چنین طبق الگوریتم ها، آپارات شما را در نتیجه های جست وجو و ویدیوهای پیشنهادی در موقعیت بهتری قرار می دهد. این یعنی ، خرید لایک اپارات به شما امکان افزایش لایک و بازدید ویدیو را می دهد و همانطور که می دانید با افزایش این آمار، محبوبیت و جایگاه خاصی را در بین سایرین و فالورهای خود کسب خواهید کرد. طبیعی است به دنبال آن جلب رضایت بیشتری برای مشتریان جدید فیلم های خود در اپارات ایجاد می کنید. بعد از ساخت کانال خود در اپارات و اپلود ویدیو، با خرید بازدید و لایک، سبب بیشتر دیده شدن کسب و کار و تبلیغات خود در آپارات می شوید. بالا بودن آمار نمایش ویدیو، دیگران را ترغیب می کند که از روی کنجکاوی هم که شده فیلم شما را تماشا کنند. افزایش لایک و بازدید ویدیو باعث می شود اپارات فیلم شما را در ویدیوهای پربازدید نمایش دهد و به کاربران بیشتری این پیشنهاد را می دهد که فیلم شما ارزش دیدن دارد. این کار همچنین توجه گوگل را جلب می کند و کسب و کار شما را گسترش می دهد چون افراد بیشتری با شما و کارتان آشنا می شوند و در نتیجه تبلیغات شما موثر تر خواهد بود. اگر می خواهید ویدیوهای کانال شما هم لایک و بازدید زیاد بخورد ما در این راه به شما کمک می کنیم. فالوجت ارائه کننده خدمات افزایش لایک و بازدید ویدیو در آپارات، یوتیوب، اینستاگرام و سایر خدمات دیگر به شما است. به ما بپیوندید و محبوبیت و رشد کسب و کارتان را با ما مزه مزه کنید.  

keyboard_arrow_up