قاطی پاتی

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به قاطی پاتی بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف قاطی پاتی این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

شعر خدا گر بخواهد

خدایم خواست

اگر خدا بخواهدمی شود همه ی نداشته های دنیا را یک جا بدست آوردیک جا هم عاشق شد، هم دل از زمین کند، هم خیلی چیزهای دیگراگر خدا بخواهدهمه ی دلتنگی ها را یک جا یک جا جایش را پر می کنداگر خدا بخواهدیکی را بهت می دهد که جبران همه زخم هایی باشد که خورده ایاگر خدا بخواهدزمین و زمان را در اختیارت می گذارد تا عاشق شویتجربه کنی دوست داشتن واقعی راتجربه کنی دوست داشته شدن واقعی رااگر خدا بخواهددنیا را یک جا تقدیمت می کند تا دیگر احساس تنهایی نکنباگر خدا ب . . .

ای دل ( اراده)

هر طرف که دل اشارت کردشان

می‌رود هر پنج حس ،دامن‌کشان (ناز و کرشمه)

دست و پا ، در امر دل اندر مَلا (ظاهر)

همچو اندر دست موسی آن عصا


دل بخواهد پا در آید زو به رقص

یا گریزد سوی افزونی ز نقص


دل بخواهد ،دست آید در حساب

با اصابع (انگشتان) تا نویسد او کتاب


دست در دست نهانی مانده است

او درون، تن را برون بنشانده است


گر بخواهد، بر عدُو ماری شود

ور بخواهد بر ولی یاری شود


ور بخواهد، کفچه‌ای( کفچه، قاشق) در خوردنی

ور بخواهد، همچو گرز دَه‌ مَنی


دل . . .

.

من یک به یک میگویم و تو یک به یک بگو آمین!خدایا.هرکس همانجایی باشد که دلش هست!که مرور خاطرات خنده بر لب بیاورد نه اشک در چشم!دلی بی تاب و دلدار نباشد!یا اگر هم خدا نخواست.خواست دیگری برای او بخواهد!معطل نگذارد!آمدن منتهی به رفتن وجود نداشته باشد!یا اگر هم وجود داشت .مهرش زودتر از دل برود!که مبادا کسی با خیال کسی.بیخیال عالم بشود!کسی بیاید بماند و نرود!و میان تمام نخواستن ها.دل بلرزد و بخواهد!=) . . .

576

 گمان نمیکردم شنیدن صدای قلب یک نفر در ارتفاع چند متری از اتوبان همتآنقدر دل انگیز باشد که دلت بخواهد تا سالها آن صدا بیخ گوشت باشدگمان نمیکردم فشردن دست های یک نفر و نوازش دستی اینقدر دلچسب باشدکه دلت بخواهد ترافیک بند نیاید و هرچه بروید نرسید. گمان نمیکردم  بودن یک نفر که تو باشی اینقدر دل نشین باشد که دلم بخواهدت تا این اندازه.بیست و چهارم مهر نود و هشت . . .

Reflection

هر آنچه آدمی درباره دیگران بگویددرباره او خواهند گفت .و هر آنچه برای دیگری آرزو کندهمانا برای خودش آرزو کرده است .
لعن و نفرین به خود دشنام دهندهبر می گردد .اگر انسانی برای کسیبدبختی بخواهد بی تردیدبدبختی به سراغ او خواهد آمد.
اگر بخواهد به کسی کمک کندتا به موفقیت برسد .همانا راه موفقیت خود راهموار کرده است .
#فلورانس_اسکاول_شین    . . .

نقل شده : عالمی که به حرف خود عمل نمیکند مانند درخت بدون میوه است.

هوالحكیم آن کس که بداند و بخواهد که بداند               خود را به بلندای سعادت برساند"آن کس که بداند و بداند که بداند                 اسب طلب از گنبد گردون بجهاند"آن کس که بداند و نداند که بداند                  با کوزه آب است ولی تشنه بماند"آن کس که نداند و بداند که نداند                 لنگان خرک خویش به مقصد برساند"آن کس که نداند و بخواهد که بداند               جان و تن خود را ز جهالت برهاند"آن کس که نداند و نداند که نداند         . . .

یک شعر برای زندگی

آن کس که بداند و بداند که بدانداسب خرد از گنبد گردون بجهاندآن کس که بداند و نداند که بداندآگاه نمایید که بس خفته نماندآن کس که نداند و بداند که نداندلنگان خرک خویش به منزل برساندآن کس که نداند و نداند که ندانددر جهل مرکب ابدالدهر بماندآن کس که بداند و بخواهد که بداندخود را به بلندای سعادت برساندآن کس که بداند و نداند که بداندبا کوزه آب است ولی تشنه بماندآن کس که نداند و بخواهد که بداندجان و تن خود را ز جهالت برهاندآن کس که نداند و نخواهد که ب . . .

می دهد می گیرد

دوستی می گفت خدا دانه دانه چیز هایی را که به تو داده است می گیردفکر کردم که به چه حقی؟ چرا خدا چنین حقی دارد؟مگر من از خدا خواستم بگذارد در دامنم که حالا بخواهد بگیرد؟مگر من محکوم بودم به تحمل رنج و دردی که می توانست از اول به عدم بپیوندد؟مثلا ببین من از اولش بابابزرگ نداشتم.احساسی بهش دارم؟ ندارم!خب نخواستیم. چه کسی از خدا خواست که روز اول به ما چیزی بدهد؟نخواستیم. خدایا! مهربان! غفور! رحیم! نخواستیم. مال خودت. به ما چیزی نده.مثلا چرا خدا تو ر . . .

هرچه شما بفرمایید قربان!

 آدم میان شکست‌های بزرگش، شکستی دارد که مجبور است بنشیند روبرویش و زانو بزند. جریان زندگی، دقیقا منظورم همین است، اگر اهل این نباشی که خودت را به جریان قرص و اسید و گلوله بسپاری، بالاخره جریان زندگی به تو ثابت می ‌کند هیچ چیزی از او قوی‌تر نیست.هرکاری دلش بخواهد می‌کند، تو را تا آنجا که دلش بخواهد می‌کشد. درست در لحظه‌ای که فکر می‌کنی جریان زندگی قطع شده می‌زند پشتت، دستت را می‌گیرد و ناخودآگاه تو را با خودش می‌کشد و می‌برد.امروز هزار . . .

انتخاب جنسیت فرزند با تغذیهد


انتخاب جنسیت فرزند با تغذیه
 
  
 
 
لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاء یَهَبُ لِمَنْ یَشَاء إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاء الذُّکُورَ.
 
از آن خداست فرمانروایی آسمان‌ها و زمین هر چه بخواهد می‌آفریند، به هر که بخواهد دختر می‌بخشد و به هر که بخواهد پسر می‌بخشد. آیه 49 - سوره شوری
ادامه مطلب . . .

هدایت.

بسم الله الرحمن الرحیم
گاهی آدمی تمام اقوال اش را که می نگرد
می بیند همه طلب هدایت است
از اینکه چه کند
چه مسیری را انتخاب کند
چه موضوعی را برای کار انتخاب کند
حتی موقعی که پای برد، آدرس کلاس ها را می بیند
باز هم به انتظار هدایت است.
و گاهی این قدر عادت کرده به ذکر "اهدنا صراط المستقیم"
که یادش می رود تمام این هدایت ها را 
باید از خودش بخواهد
از خدایی که تمام صراط ها را می داند
و بهتر از هر وجودی هم او را می شناسد و هم صراط ها را
و گاهی بای . . .

ترجمهءخطبهءحکیمانهءپیام آورکربلاحضرت زینب کبری(س)درشام

 
گفت زینب حمد بی حد      برخدا       زانکه شوکت داد برما     ز   ابتداهرکه راخواهد عزیزو      سر بلند       گرنخواهد خوارو دل ریش و نژندهرکه راخواهد بسی   عزت دهد       گر نخواهد خواری و      ذلت دهدچون بخواهد پشه ای  فیل افکند      چون بخواهد مور شیر اوژن شودگر ببخشد که سؤال    از وی کند       یا کدامین نعمتش     نقصی  کند لیک نقص وکاستی    ازما    بود       خیرمطلق درخدا             تنها بودبعد او بر خواجه          خیر البشر       حمد وتس . . .

کسی که میخواهد مهریه همسرش را بپردازد آیا باید بعد از محاسبه خمس مهریه را بدهد

کسی که میخواهد مهریه همسرش را بپردازد و تاکنون خمس نداده است، آیا باید بعد از محاسبه خمس، مهریه را بدهد، یا قبل از خمس هم میتواند مهریه را پرداخت کند و سپس خمس بقیه اموال را بدهد؟آیت الله ایاگر بخواهد مهریه را از منافعی که سال بر آن گذشته بپردازد، ابتدا باید مقدار خمس را محاسبه کند و پس از پرداختن خمس و یا به ذمّه گرفتن آن، مهریه را پرداخت کند و اگر بخواهد از منافعی که سال بر آن نگذشته مهریه را بدهد، میتواند بدون دادن خمس، مهریه را از آن . . .

دوست داشتن شپشی

وقتی به شپش موجود در خوابگاه فکر می‌کنم، تمام تنم شروع به خاریدن می‌کند.
احتمالا دوست داشتن هم چیزی شبیه به همین است. 
وقتی به تو فکر می‌کنم، تمام سلول‌هایم با فریاد دوستت دارم، میخوانندت و خواهان داشتن تو هستند.
چیزی شبیه به یک تلقین و توهم فکری است انگار‌‌.
شپش باعث خارش می‌شود. پس وقتی به آن فکر کنی، خارش شدیدی را حس می‌کنی. تو هم باعث دوست داشتنی، یعنی وجودت باعث می‌شود که دلت بخواهی کسی را دوست داشته باشی. پس وقتی به تو فکر می‌کنم، ن . . .

تجربه یادم داده که از عشق ن دوری کنم . . .

گفتارت فرش ایرانی‌ستو چشمانت گنجشککان دمشقیکه می‌پرند از دیواری به دیواریو دلم در سفر است چون کبوتری بر فراز آب‌های دستانتو خستگی در می‌کند در سایه‌ی دیوارها…و من دوستت دارممی‌ترسم اما که با تو باشممی‌ترسم که با تو یکی شوممی‌ترسم که در تو مسخ شومتجربه یادم داده که از عشق ن دوری کنمو از موج‌های دریااما با عشقت نمی‌جنگم… که عشق تو روز من استبا خورشید روز نمی‌جنگمبا عشقت نمی‌جنگم…هر روز که بخواهد می‌آید و هروقت بخواهد می‌رودو . . .

انشا طنز و غیر طنز در مورد سایه آدم پایه نهم

غیرطنز:
سایه ی آدم ها در همه جا و همیشه قابل دیدن نیست. اما در نور خورشید یا زمانی که زیر هاله ایی از نور مانده باشیم قابل دیدن است. چه شب هایی را که در زمان قطعی برق در خانه هایمان با سایه ها بازی کردیم و با چنین بهانه ی ساده ایی خود را مشغول کردیم و خندیدیم. سایه آدم ها تنها دوست و همراهی است که همراه ما می خندد، همراه ما می گرید و همراه ما راه می رود، پابه پای ما رشد می کند از کودکی تا نوجوانی و در جوانی تا نهایت کهنسالی همراه ما است.همراه ما بازی . . .

پولشویی از دیدگاه وکیل پایه یک

پولشویی از دیدگاه وکیل پایه یک
در مقاله ی پولشویی از دیدگاه وکیل پایه یک به موضوعی که این روز ها بسیار مورد بحث است می پردازیم . پولشویی چیست ؟ پولشویی در واقع به این معنی است که شخص بخواهد پولی که از راه غیر قانونی به دست آمده است را قانونی جلوه دهد . می توان اینطور نیز گفت که به عملی که بخواهد پول کثیف که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده را به صورت قانونی و به شکل پول تمیز جلوه دهد را عمل پولشویی می گویند .
 
موسسه مشاوره حقوقی و وکیل دادگستری . . .

سربه‌هوا

یکی از کاکتوس‌های توی اتاقمان بچه کرده اما مشکل اینجاست که بچه‌اش شکل خودش نیست. شکل یکی از کاکتوس‌های توی پذیرایی‌مان است! حس مادرهایی را دارم که یک عمر بچه‌شان را توی پر قو بزرگ می‌کنند اما بچه هه تا چشم مادره را دور می‌بیند هر غلطی که دلش بخواهد، می‌کند. حالا باز بگویید گیاهان عقل و شعور ندارند و فلان! . . .

فریب نخوریم.

بسم الله الرحمن الرحیم
کفار و استعمارگران در دروغ‌گفتن و فریب‌دادن ماهرند و ما در فریب‌خوردن! (در محضر بهجت، ج1، ص117)
خدا می‌داند کفار چه زحمت‌هایی می‌کشند تا دروغ و افترا را به جای راست و درست در رسانه‌ها تحویل دهند. و هر روز با وسایلی و نقشه‌هایی علیه مسلمانان به میدان می‌آیند تا غافلان، آگاه نشوند. (در محضر بهجت، ج1، ص122)*
***
در در علم هم همین منوال است.
این قدر می‌گویند شما نمی‌توانید و ما می‌توانیم. ما هم ساده‌لوحانه باور می‌کنیم.
و . . .

دفن شده

بیل را به گوشه‌ای پرتاب کرد. عرق پیشانی‌اش را خشکاند. اما حالش بهتر نشده بود. چیزی هم برایش نمانده بود که بخواهد بهتر باشد یا بدتر. حسی نمانده بود که شادی را لمس کند، درد را بچشد یا امید را ببوید.
ادامه مطلب . . .

شیوه گفتن خوب

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر در مورد کسانی که حاصر نیستند از گناهان علنی و عمومی دست بردارند
در نزدیکی منزل آیت الله محمد علی شاه آبادی، دکتری بود به نام ایوب که برای دخترانش معلم موسیقی آورده بود و صدای موسیقی بلند بود، به گونه‌ای که از صدای آنها، همسایه‌ها ناراحت بودند. 
ایشان برای دکتر پیغام فرستاد و از او خواست که از این کار دست بردارد، اما دکتر جواب داده بود که من این کار را ترک نمی‌کنم و شما هر اقدامی که می‌خواهید بکنید. 
مرحوم ش . . .

حکایت اهل راز

 امر به معروف، به شیوه‌ای اثرگذاردر نزدیکی منزل آیت ا. محمد علی شاه آبادی، دکتری بود به نام ایوب که برای دخترانش معلم موسیقی آورده بود و صدای موسیقی بلند بود، به گونه‌ای که از صدای آنها، همسایه‌ها ناراحت بودند. ایشان برای دکتر پیغام فرستاد و از او خواست که از این کار دست بردارد، اما دکتر جواب داده بود که من این کار را ترک نمی‌کنم و شما هر اقدامی که می‌خواهید بکنید. مرحوم شاه آبادی تا روز جمعه صبر کردند و آنگاه در جلسه روز جمعه که در مسجد ش . . .

آیا وقتى زن درخواست طلاق کند مهریه به او تعلق می‌گیرد

باید توجه داشت همانطور که مهریه حق زن است طلاق نیز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتى که از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگیرد بایستى رضایت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، باید توجه داشت همانطور که مهریه حق زن است طلاق نیز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتى که از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگیرد بایستى رضایت شوهر در صرف نظر از ح . . .

آزمایشگاه

در آزمایشگاه به سر می‌بریم؛ از آزمودن هیچ‌چیزی هم نمی‌ترسند.
هر کس پشت فرمان بنشیند به هر طرف که بخواهد می‌رود: نه بوقی، نه راهنمایی، نه اشارهہ‌ای.
مانده‌ام از زیر بار کدام آزمایش بیرون نمی‌آیم! . . .

داستان کوتاه عاشقانه جزیره عشق

 در روزگارهای قدیم جزیره ای دور افتاده بود که همه احساسات در آن زندگی می کردند: شادی، غم، دانش عشق و باقیاحساسات . روزی به همه آنها اعلام شد که جزیره در حال غرق شدن است. بنابراین هر یک شروع به تعمیر قایقهایشان کردند. اما عشق تصمیم گرفت که تا لحظه آخر در جزیره بماند. زمانیکه دیگر چیزی از جزیره روی آب نمانده بود عشق تصمیم گرفتتا برای نجات خود از دیگران کمک بخواهد. در همین زمان او از ثروت با کشتی یا شکوهش در حال گذشتن از آنجا بود کمک خواست. ثروت، . . .

دل پاک نگاه پاک

حجاب ظاهری ریشه در عفاف درونی دارد. کسی که بخواهد پاک شود، ظاهر و باطنش را باید یکی کند.آنان که بی‌قید و لاابالی‌اند،ولی می‌گویند دلت پاک باشد»، نمی‌دانند که پاک‌دل در پاکی رفتار و متانت و وقار نمایان می‌شود و از دل پاک، جز نگاه پاک برنمی‌آید.از کوزه همان برون تراود که در اوست.نمی‌توان پذیرفت که از کسی عفونت گناه به مشام برسد، ولی مدعی باشد که دلش پاک است. . . .

اندر احوالات

سلام.دوره رژیمم دیگه رو به پایانه و من حدودا 20 کیلو کم کردم. اوضاع و احوالم خدا را شکر خوبه. و البته اگه همراهی اطرافیانم نبود فکر می کنم نمی تونستم ادامه بدم.خدا کنه بتونم این روند را ادامه بدم. ولی همچین یه خورده نم کشیدم. دیشب و امروز صبح از خستگی کار روز مره نتونستم ورزش کنم و همچین بگی نگی وجدانم ناراحته.ولی حس خیلی خوبیه وقتی تشویقت می کنن برای اینکه در کاری موفق شدی. تو این تشویقها خدا کنه چشم نزنن .هر شب یک ساعت میرفتم پیاده روی. از وقتیک . . .

عاشق صبح زود

امروز بعد نماز نخوابیدم کمی یوگا کردم و چای دم کردم تا دم بکشد رفتم نان تازه گرفتم .حالا هم بساط صبحانه پهن کرده ام تا با نان تازه ام حلوا ارده و چای بخورم.بعدش هم اگر خدا بخواهد شکرگزاری و نوشتن برنامه هفته آینده. خواب خوب مهم است خیلی مهم ،تازه نزدیک یک هفته است بعدنزدیک دو سال شب تا صبح میخوابم .خیلی خوش اخلاق تر شده ام پوستم هم شفا ف تر شده.خدا را شکر هزاران بار شکر . . .

احساس هویت عامل شکوفایی در هر سنی

شاید جای تعجب داشته باشد که چه عاملی باعث میشود که یک یک زن نیمه شب با عشق و علاقه از خواب ناز خود بیدار شود و نگاهش را به کودکش بدوزد که مبادا در حین خواب اتفاق بدی برایش بیفتد و اذیت شود و یا نتواند به خوبی بخوابد. این در حالی است که میداند این کودک هیچگاه نه میخواهد و نه اگر بخواهد میتواند که این زحماتش را جبران کند.
ادامه مطلب . . .

محلل

خواستند وکالت طلاق بنویسم شناسنامه مرد را ورق زدم دو بار عقد و جدایی با همین خانم و این بار عقد ازدواج برای بار سوم !چنانچه رابطه با طلاق خاتمه پیدا کند از نظر قانون و شرع پرونده این تراژدی مضحک برای همیشه مختومه خواهد شد الا اینکه یک مرد اجنبی { محلل } با یک اقدام فداکارانه ! و ازدواج با همسر فعلی این مرد و طلاق او بخواهد این دور باطل را بار دیگر به جریان بیاندازد . . .

تشییع عشق و امید

چگونه اكنون برگ‌ها نریزند در پاییز دل‎بستگی ‎ها ؟ مگر می ‎شود پس از سفر تو ، بهار را باور داشت ؟وقتی تو از این خاك رخت بر بسته ای ، مگر می شود كوچه هایش را مثل قبل ، امیدوارانه عبور كرد ؟تفسیری  ندارد این رحلت ؛ بی تردیدستاره‌ها دیگر در غیاب تو ، انگیزه سوسو زدن در شب‌ های یتیمان راندارند . تو كه حامی حتی گنجشك‌ها و غنچه‌ها بودی ، اكنون نیستی . پس خاك هر قدر بخواهداز رویاندن گل‌ های امید مضایقه خواهد كرد و هیچ كس نمی تواند جهان را برای مهرب . . .

تشییع عشق و امید

چگونه اكنون برگ‌ها نریزند در پاییز دل‎بستگی ‎ها ؟ مگر می ‎شود پس از سفر تو ، بهار را باور داشت ؟وقتی تو از این خاك رخت بر بسته ای ، مگر می شود كوچه هایش را مثل قبل ، امیدوارانه عبور كرد ؟تفسیری  ندارد این رحلت ؛ بی تردیدستاره‌ها دیگر در غیاب تو ، انگیزه سوسو زدن در شب‌ های یتیمان راندارند . تو كه حامی حتی گنجشك‌ها و غنچه‌ها بودی ، اكنون نیستی . پس خاك هر قدر بخواهداز رویاندن گل‌ های امید مضایقه خواهد كرد و هیچ كس نمی تواند جهان را برای مهرب . . .

دانشگاه جامعه

شما چه شغلی را می شناسید که اینقدر با زندگی خصوصی مردم سر و کار داشته باشد؟ یک نظافت چی چه بخواهد و چه نخواهد وارد جیک و پیک زندگی مردم می شود. منظورم نظافتچی داخل خانه هاست. هیچ مشتری ای قادر نیست شخصیت خانوادگی و فردی خود را از یک نظافتچی تیزهوش و کنجکاو و فضول ( بلانسبت بنده ) پنهان نگه دارد
ادامه مطلب . . .

ابر

براى خودتان . یكـ دوست پیدا كنید،یكـ نفر كه تا ابد بماند،یكـ نفر كه حالتان،جانتان،یارتان،بد و خوبتان را،همه را با هم بخواهد،یكـ نفر كه حالش را بپرسید،خوابش را ببینید آدم ها باید غیر از خانواده،یكـ نفر را داشته باشندكه همه ی چیزهایى كه نمی شود به کسی گفت،به او گفت!یكـ نفر باید باشد كه شما را از چشم هایتان هم بشناسد هر آدمى باید یكـ نفر را داشته باشدكه خیلى دوستش داشته باشد،یكـ نفر را دوست بداریدو با آن پیر شوید،اگر عمرمان قرارش به سپیدیس . . .

مطلبی فابل فکر کردن

خداوند به تو نوری می بخشد آنچنان که ندانی و نیازهایت بر آورده میشود آنچنان که ندانی و مردم تو را دوست می دارند از جایی که ندانیاین یعنی پاک نیتی و پاک نیت کسی است که برای همه بدون استثنا خیر بخواهد.چون می داند سعادت دیگران از خوشی او نمی کاهدو بی نیازیهای دیگران از ثروت او کم نمی کندوسلامت آنها سلامت و آرامش او را سلب نخواهد کردهمیشه برای اطرافیان خود خوشی و برکت بخواهید . . .

فال

حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
ب . . .

کلام زیبا

یکی از صالحان دعا میکرد :پروردگارا در روزی ام برکت ده »کسی پرسید:چرا نمیگویی روزی ام ده ؟ ڱفت روزی را خدا برای همه ضمانت کرده است. اما من بـرکت را در رزق طلب میکنم چیزیست که خدا به هرکس بخواهد میدهد نه به همگاناگر در مال بیاید،زیادش میکنداگر درفرزند بیاید ،صالحش میکنداگر درجسم بیاید،قوی و سالمش میکندو اگر درقلب بیاید ، خوشبختش میکنـد . . .

تو مال ۴۰ سال پیش هستی!

واقعا نمی دانم کجای درخواستم غیر منطقی بود. اینکه یک مادر از  دخترش بخواهد که  بعد از تاریکی هوا در خیابان نباشد خواسته زیادی است؟!خب حالا من چه کنم پاییز هوا زود تاریک می شود؟!به خدا اگر رویشان می شد تاریکی هوا را هم تقصیر من می انداختند!نسل جدید هستند و نمی شود سر به سرشان گذاشت و. را خودمان یادشان دادیم که امروز اینقدر جسور و خودخواه شده اند!اگر من که ۲۰ سال با دخترم فاصله سنی دارم نسل قدیم حساب می شوم پس بقیه ملت که اینقدر زود ازدواج نکرده . . .

تو زندگی دقت کنید دارید برا کی عشق و احساستونو خرج می کنین بعضیا لیاقت ندارن

در روزگارهای قدیم جزیره ای دور افتاده بود که همه احساسات در آن زندگی می کردند: شادی، غم، دانش عشق و باقی
احساسات . روزی به همه آنها اعلام شد که جزیره در حال غرق شدن است. بنابراین هر یک شروع به تعمیر قایقهایشان کردند.
 
اما عشق تصمیم گرفت که تا لحظه آخر در جزیره بماند. زمانیکه دیگر چیزی از جزیره روی آب نمانده بود عشق تصمیم گرفت
تا برای نجات خود از دیگران کمک بخواهد. در همین زمان او از ثروت با کشتی یا شکوهش در حال گذشتن از آنجا بود کمک خواست.
 
ثرو . . .

آهنگ من

چند وقت بود که میخواستم یه تنوعی به حال و هوای وبم بدم، که دادم، دلم برای آهنگ وبم واقعا تنگ شده بود، گرچه هر شب با این آهنگ میخوابم ولی موقعی که ببه این آهنگ گوش میدم واقعا افکارم آزاد می‌شود و پرواز به سر زمین رویاهای من آغاز می‌شود، افکارم به هر جا که دلش بخواهد سرک میکشد، شاید باورش برای بعضی ها سخت باشه ولی بارها شده که ساعتها به این آهنگ گوش دادم بدون ذره ای از ناراحتی، عین ضربان قلبم که هر چقدر بزند از تیک تیکش خسته نمیشوم از این آهنگ ه . . .

خلق رنگارنگ

تنهاشدم وقتی  که محتاجم به دلدار
اینسان به نکبت زندگی شدبرمن اجبار
تنها گناهم عاشقی بود و وفایم
عشقی که بادیوانگی کردآشنایم
لعنت به هرکس ادعای عشق دارد
چون کهنه شدبردیگری دل میسپارد
دیگرکسی باورندارد عشق کس را
دانند همه تفاوت عشق و هوس را
هرکس که ازعشق دم زندیک حقه بازاست
باعاشقان حیله گر بازی مجاز است
روزی چوکس پیش شماحرفی زدازعشق
خواهد به جیبش سهم افزون ریزد از عشق
حال مرااین خلق رنگارنگ ندانند
آنان که جزخودباهمه نامهربانند
هرکس که همر . . .

1. باز از اول

به نام خدایی که اول همه چیز است:)
 
باز شروع می‌کنم، از هیچ. از صفر. از مبدا.
به سوی او که اول و آخر است، همه است، نهایت است!
تا باقی عمر را چگونه بخواهد و تا کجا بکشاند؟!
 
 
پی نوشت:
1- به امید کمک خانواده‌ای که امروز، آخرین روز از فصل نوکری‌شان است
2- حافظ:
در پس آیینه طوطی صفتم داشته‌اند
آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
  . . .

نقد فرقه ضاله وهابیت (3)

حقیقت توسل
بخش دوم
 
فاعلیت طولی خداوند
<<توحید افعالی>> به این معناست که هیچ فعلی در جهان هستی بدون اراده و اذن خداوند محقق نمی‌شود بنابراین باید به تفاوت بین <فاعل مستقل >و< فاعل غیر مستقل >توجه دقیقی داشته باشیم .
مثال اول : خداوند در برخی آیات قرآن ضلالت و هدایت را به خودش نسبت می دهد و می فرماید:<< یضل را من یشا و یهدی من یشا >>[1]خدا هر کس را بخواهد و *شایسته بداند* گمراه می کند و هرکس را بخواهد و* لایق بداند* هدایت می کند اما د . . .

جاده هرازه توی موهات.

ابان شده یه ماه سخت وپرمشغله ای که خیلی سریع داره تموم میشه.
 
اوایل این ماه به دستور مادرجانم شروع کردیم به خونه تی اونم به روشی بسی خانمان برافکن!
 
تو تموم روزای انجام کارخونه تی مهمون داشتیم!!
 
فکرکنید
 
یه خونه کوچیک بهم ریخته با فرشای جمع شده و ودر هم وبرهم و مهمون داری:)
 
و ایناز خانومی که اندازه ده تا مهمون بریز و بپاش داره.
 
ادامه مطلب . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)