قاطی پاتی

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به قاطی پاتی بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف قاطی پاتی این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن۹۸.۷.۲۵

سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن ۹۸

سوالات مسابقه درسهایی از قرآن۹۸.۷.۱۸   -1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ 2 ‏) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ -2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟ 1 ‏) ﻧﺎﺎﻥ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ 3 ‏) ﺣﺎﻤﺎﻥ -3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ 2 ‏) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ 3 ‏) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ -4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻪ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺍﻥ 2 ‏) ﺭﺍﺳﺘﻮﺎﻥ 3 ‏) ﻧﻤﺎﺯﺰﺍﺭﺍﻥ -5 ﺁﻪ 102 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺮ ﻪ ﻋﻠﻮﻣ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻓﺎﺪﻩ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻫﺎ ﺯﺎﻥﺁﻭﺭ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ بزودی پاسخ سوالات هم خواهیم زد                    شادی روح صالح و خانواداش ۳صلوات  

سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن ۹۸

سوالات مسابقه درسهایی از قرآن۹۸.۷.۱۸   -1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ 2 ‏) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ -2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟ 1 ‏) ﻧﺎﺎﻥ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ 3 ‏) ﺣﺎﻤﺎﻥ -3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ 2 ‏) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ 3 ‏) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ -4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻪ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺍﻥ 2 ‏) ﺭﺍﺳﺘﻮﺎﻥ 3 ‏) ﻧﻤﺎﺯﺰﺍﺭﺍﻥ -5 ﺁﻪ 102 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺮ ﻪ ﻋﻠﻮﻣ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻓﺎﺪﻩ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻫﺎ ﺯﺎﻥﺁﻭﺭ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ بزودی پاسخ سوالات هم خواهیم زد                    شادی روح صالح و خانواداش ۳صلوات  

جواب سوالات درسهایی از قرآن 7 اذر 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/9/7 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۷ اذر ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۷ آذر ۹۸ درسهایی از قران این هفته اذر ۹۸قرائتی ۹۸.۹.۷جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۹.۷موضوع برنامه : نشانه های توحید در زندگیمشاهده فیلم این هفته 7 اذر 98آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@

جواب سوالات درسهایی از قرآن 28 اذر 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/9/28 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۲۸ اذر ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۲۸ آذر ۹۸ درسهایی از قران این هفته اذر ۹۸قرائتی ۹۸.۹.۲۸جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۹.۲۸موضوع برنامه : خداوند، پناهگاه انسان در زندگیمشاهده فیلم این هفته 28 اذر 98آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید + دانلود

جواب سوالات درسهایی از قرآن 14 اذر 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/9/14 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۱۴ اذر ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۱۴ آذر ۹۸ درسهایی از قران این هفته اذر ۹۸قرائتی ۹۸.۹.۱۴جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۹.۱۴موضوع برنامه : کوچک شمردن گناهمشاهده فیلم این هفته 14 اذر 98آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید

جواب سوالات درسهایی از قرآن 30 ابان 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/8/30 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۳۰ ابان ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۳۰ آبان ۹۸ درسهایی از قران این هفته ابان ۹۸قرائتی ۹۸.۸.۳۰جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۳۰موضوع برنامه : دلایل بی‌توجهی برخی از افراد به دینمشاهده فیلم این هفته 30 ابان 98 موضوع بزودی.آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@ 

جواب سوالات درسهایی از قرآن 21 اذر 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/9/21 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۲۱ اذر ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۲۱ آذر ۹۸ درسهایی از قران این هفته اذر ۹۸قرائتی ۹۸.۹.۲۱جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۹.۲۱موضوع برنامه : ریشه ایمان به خدامشاهده فیلم این هفته 21 اذر 98آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید + دانلود

جواب سوالات درسهایی از قرآن 16 ابان 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/8/16 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۱۶ ابان ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۱۶ آبان ۹۸ درسهایی از قران این هفته ابان ۹۸قرائتی ۹۸.۸.۱۶جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۱۶موضوع برنامه : بزودی.مشاهده فیلم این هفته 16 ابان 98 موضوع بزودی.آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@  اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید

جواب سوالات درسهایی از قرآن 9 ابان 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/8/9 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۹ ابان ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۹ آبان ۹۸ درسهایی از قران این هفته ابان ۹۸قرائتی ۹۸.۸.۹جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۹موضوع برنامه : ویژگی های بهترین دینمشاهده فیلم این هفته 9 ابان 98 موضوع ویژگی های بهترین دینآیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@  اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید

جواب سوالات درسهایی از قرآن 23 ابان 98 - پاسخ قرائتی

سوالات برنامه درسهایی از قرآن 98/8/23 به همراه پاسخسوالات برنامه درسهایی از قرآن ۲۳ ابان ۹۸ به همراه پاسخ سوالاتسوالات درسهایی از قران ۲۳ آبان ۹۸ درسهایی از قران این هفته ابان ۹۸قرائتی ۹۸.۸.۲۳جواب درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۲۳موضوع برنامه : نقش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، در پیدایش فرهنگ اسلامیمشاهده فیلم این هفته 23 ابان 98 موضوع بزودی.آیدی کانال تلگرام پاسخ ها :  ChizMizApp@  اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید برای مشاهده سوالات این هفته + پاسخ سوالات و متن کامل سخنرانی استاد قرائتی این برنامه را نصب کنید : دانلود و نصبسپس برنامه را به نسخه طلایی ارتقا دهیداین برنامه اندرویدی مورد تایید بیش از 6 هزار کاربر فعال می باشد

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن۹۸

پاسخ سوالات ۱۸مهر ۹۸ 1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ 2 ‏) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ - 2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟ 1 ‏) ﻧﺎﺎﻥ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ 3 ‏) ﺣﺎﻤﺎﻥ - 3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ 2 ‏) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ 3 ‏) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ - 4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻪ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺍﻥ 2 ‏) ﺭﺍﺳﺘﻮﺎﻥ 3 ‏) ﻧﻤﺎﺯﺰﺍﺭﺍﻥ - 5 ﺁﻪ 102 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺮ ﻪ ﻋﻠﻮﻣ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻓﺎﺪﻩ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻫﺎ ﺯﺎﻥﺁﻭﺭ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ  

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن۹۸

پاسخ سوالات ۱۸مهر ۹۸ 1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ 2 ‏) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ - 2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟ 1 ‏) ﻧﺎﺎﻥ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ 3 ‏) ﺣﺎﻤﺎﻥ - 3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ 2 ‏) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ 3 ‏) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ - 4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻪ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺍﻥ 2 ‏) ﺭﺍﺳﺘﻮﺎﻥ 3 ‏) ﻧﻤﺎﺯﺰﺍﺭﺍﻥ - 5 ﺁﻪ 102 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺮ ﻪ ﻋﻠﻮﻣ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻓﺎﺪﻩ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻫﺎ ﺯﺎﻥﺁﻭﺭ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ  

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران مهر 98

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران مهر 98 /7/98 موضوع برنامه : راه خود یا راه خدا؟ برای مشاهده سوالات این هفته + پاسخ سوالات و متن کامل سخنرانی استاد قرائتی این برنامه را نصب کنید : دانلود و نصب این برنامه اندرویدی مورد تایید بیش از 5 هزار کاربر فعال می باشد دریافت از کانال تلگرام : اینجا رو بزنید   اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید

پاسخ صحیح درسهایی از قرآن 25 مهر 98

پاسخ درسهایی ازقرآن 25 مهر ۹۸ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۹۸.۷.۲۵   برای عضویت در کانال پاسخ ها بروی تصویر زیر بزنید :   پاسخ ها را چگونه دریافت کنیم؟ برای مشاهده سوالات این هفته + پاسخ سوالات و متن کامل سخنرانی استاد قرائتی این برنامه را نصب کنید : دانلود و نصب این برنامه اندرویدی مورد تایید بیش از 5 هزار کاربر فعال می باشد دریافت از کانال تلگرام : اینجا رو بزنید   اگر گوشی اندروید ندارید برای دریافت پاسخ های این هفته بصورت pdf : اینجا رو بزنید    

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن 98

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۹ -1 ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺩﻦ ﻭ ﺁﻦ ﺑﺎﺪ ﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻘﻼﻧ ﺑﻮﺩﻥ 2 ‏) ﻓﻄﺮ ﺑﻮﺩﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ❤ -2 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻪ 23 ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺳﺮﺍﺀ، ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺨﻦ ﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻦ، ﺑﺎﺪ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 1 ‏) ﺳﺨﻦ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻢ ﺁﻧﺎﻥ❤ 2 ‏) ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ 3 ‏) ﺳﺨﻦ ﻧﻮ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ -3 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻪ ﺎﺭ، ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﺶ ﺍﺯ ﺎﺭﻫﺎ ﺩﺮ ﻣﺍﻓﺰﺍﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻄﺮ ﺯﺩﻥ 2 ‏) ﻣﺴﻮﺍ ﺯﺩﻥ❤ 3 ‏) ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻥ -4 ﺁﻪ 286 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﺪﺍﻡ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﻨ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺗﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ❤ 2 ‏) ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﺎﻥ 3 ‏) ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ -5 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ، ﺁﺎﻫ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ، ﻪ ﻣﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ 2 ‏) ﺍﻧﺪ❤ 3 ‏) ﺑﺴﺎﺭ پاسخ سوالات31212  برای دریافت پاسخ سوالات هر هفته با وادساپ  https://chat.whatsapp.com/KSmhcQarYTZ9lcyNBC6kbQ وادساپ

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن 98

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ۹۸.۸.۹ -1 ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺩﻦ ﻭ ﺁﻦ ﺑﺎﺪ ﺪﺍﻡ ﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻘﻼﻧ ﺑﻮﺩﻥ 2 ‏) ﻓﻄﺮ ﺑﻮﺩﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ❤ -2 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻪ 23 ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺳﺮﺍﺀ، ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺨﻦ ﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻦ، ﺑﺎﺪ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 1 ‏) ﺳﺨﻦ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻢ ﺁﻧﺎﻥ❤ 2 ‏) ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ 3 ‏) ﺳﺨﻦ ﻧﻮ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ -3 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻪ ﺎﺭ، ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﺶ ﺍﺯ ﺎﺭﻫﺎ ﺩﺮ ﻣﺍﻓﺰﺍﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻄﺮ ﺯﺩﻥ 2 ‏) ﻣﺴﻮﺍ ﺯﺩﻥ❤ 3 ‏) ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻥ -4 ﺁﻪ 286 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﺑﻪ ﺪﺍﻡ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﻨ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺗﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ❤ 2 ‏) ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﺎﻥ 3 ‏) ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ -5 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ، ﺁﺎﻫ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ، ﻪ ﻣﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ 2 ‏) ﺍﻧﺪ❤ 3 ‏) ﺑﺴﺎﺭ پاسخ سوالات31212  برای دریافت پاسخ سوالات هر هفته با وادساپ  https://chat.whatsapp.com/KSmhcQarYTZ9lcyNBC6kbQ وادساپ

آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدسسوالات صفحه 58سوال 1 پاسخ ص 15سوال 3 پاسخ ص 16و21سوال 5 پاسخ ص 21سوال 8 پاسخ ص 28سوال 9 پاسخ ص 33سوال 11 پاسخ ص 41سوال 12 پاسخ ص 45سوال 13 پاسخ ص 51سوال 14 پاسخ ص 50سوال 15 پاسخ ص 57سوالات صفحه 100سوال 1 پاسخ ص 64سوال 3 پاسخ ص 74سوال 6 پاسخ ص 89سوال 7 پاسخ ص 93سوال 9 پاسخ ص 97سوال 10 نقش منافقین در جنگ پاسخ در کل کتابسوالات صفحه 139سوال 2 پاسخ ص 104 و 111سوال 3 پاسخ ص 116سوال 5 پاسخ ص 126سوال 7 پاسخ ص 133سوال 8 پاسخ ص 136سوالات صفحه 179سوال 3 پاسخ 166سوال 5 برخورد دوگانه سازمان ملل در صدور قطعنامه پاسخ ص 147سوال 6 مجدد عراق بعد از قطعنامه پاسخ ص 156سوال 7 فروغ جاویدان و مرصاد ص 159و159سوالات صفحه 235سوال 1 پاسخ ص 4سوال 4 پاسخ ص 199سوال 5 پاسخ ص 214سوال 6 پاسخ ص 213سوال 9 پاسخ ص 228سوال 10 پاسخ ص 232سوال 11 نظریه فوکویاما پاسخ ص 230****

سوالات دکتری پرستاری (سال 86 تا امسال )با پاسخ

سوالات دکتری پرستاری (سال 86 تا امسال )با پاسخ 300 سوال مبانی مراقبتهای پرستاری با پاسخ تستی و تشریحی 300 سوال روش تحقیق پرستاری  با پاسخ 350 سوال آمار زیستی (پرستاری ) با جواب 250 سوال  استعداد تحصیلی پرستاری با جواب نمونه سوالات دکتری پرستاری (سال ۸۶ تا امسال )با پاسخ +سوالات جهت آمادگی (جهت دانلود کلیک کنید)

سوالات درس به درس علوم نهم همراه با پاسخ

سوالات درس به درس علوم نهم همراه با پاسخ سوالات متن علوم نهم همراه با جواب فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : علوم | موضوع : سوالات متن | نویسنده : – منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه نهم   سوالات درس به درس علوم […] نوشته سوالات درس به درس علوم نهم همراه با پاسخ برای اولین بار در نمره برتر. پدیدار شد.

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 16ابان

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 16آبان98   1- در آیه 101 سوره آل‌عمران، بر جایگاه چه چیزی در ایمان به خدا تأکید شده است؟ 1) کتاب خدا 2) رسول خدا 3) هر دو مورد 2- قرآن، درباره خوبی‌ها و بدی‌هایی که به انسان می‌رسد، چه تعبیری دارد؟ 1) خوبی‌ها از خداست 2) بدی‌ها از شماست 3) هر دو مورد 3- قرآن، سستی بنای شرک و تکیه به غیر خدا را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ 1) لانه‌ی کبوتر 2) خانه‌ی عنکبوت 3) لانه مورچه 4- رابطه تعلیم و تزکیه در قرآن چگونه است؟ 1) تقدم تعلیم بر تزکیه 2) همسانی تعلیم و تزکیه 3) تقدم تزکیه بر تعلیم 5- بر اساس آیه 6 سوره حجرات، وظیفه ما در برابر آنچه از افراد فاسق می‌شنویم، چیست؟ 1) ردّ و طرد 2) سکوت و بی‌اعتنایی 3) بررسی و تحقیق

دانلود آزمون 29 آذر 98 قلم چی + سوالات و پاسخ تشریحی

آزمون کانون 29 آذر 98, دانلود آزمون 29 آذر 98 قلمچی, دانلود آزمون 29 آذر 98 کانون فرهنگی آموزش, دانلود رایگان آزمون 29 آذر 98 قلمچی, دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 29 آذر 98 کانون قلم چی دانلود آزمون 29 آذر 98 قلمچی سوالات و پاسخ تشریحی | سال دوازدهم دبیرستان رشته ریاضی تجربی انسانی تفریحی سنتر

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن

سوالات درسهایی از قرآن 25 مهر 98 تاریخ پخش:25/07/98   1- خوراک و پوشاک، مصداق کدام نیاز انسان است؟   1) نیاز شخصی 2) نیاز اجتماعی 3) نیاز عالی     2- کدام یک از موارد ذیل، نیاز اجتماعی انسان است؟   1) شناخت جهان 2) شناخت انسان 3) قوانین و مقررات     3- آیه آخر سوره کافرون، بیانگر چیست؟   1) دین، یعنی ایمان به خدا  2) انسان بی‌دین نداریم 3) دین‌دار واقعی نداریم   4- نشانه‌ی فطری‌بودن یک امر چیست؟   1) هر انسانی در هر مکانی و زمانی داراست 2) نیاز به معلم و آموزش ندارد 3) هر دو مورد   5- آیه‌ی آخر سوره قریش بیانگر چیست؟   1) تشکر، ریشه عبادت 2) امنیت، مقدم بر عبادت 3) معیشت، مقدم بر عبادت پاسخ سوالات در @drshai.az.quran درسروش

پاسخ سوالات مسابقه درسهای از قرآن

سوالات درسهایی از قرآن 25 مهر 98 تاریخ پخش:25/07/98   1- خوراک و پوشاک، مصداق کدام نیاز انسان است؟   1) نیاز شخصی 2) نیاز اجتماعی 3) نیاز عالی     2- کدام یک از موارد ذیل، نیاز اجتماعی انسان است؟   1) شناخت جهان 2) شناخت انسان 3) قوانین و مقررات     3- آیه آخر سوره کافرون، بیانگر چیست؟   1) دین، یعنی ایمان به خدا  2) انسان بی‌دین نداریم 3) دین‌دار واقعی نداریم   4- نشانه‌ی فطری‌بودن یک امر چیست؟   1) هر انسانی در هر مکانی و زمانی داراست 2) نیاز به معلم و آموزش ندارد 3) هر دو مورد   5- آیه‌ی آخر سوره قریش بیانگر چیست؟   1) تشکر، ریشه عبادت 2) امنیت، مقدم بر عبادت 3) معیشت، مقدم بر عبادت پاسخ سوالات در @drshai.az.quran درسروش

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 30ابان

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 30ابان98   1 -امام رضا علیهالسالم، راه پیروی از اهل بیت علیهمالسالم را چه میداند؟ 1 )شناخت درست سخن معصومان 2 )اعالم محبت و مودت به معصومان 3 )توسّل و زیارت معصومان 2 -آیه 43 سوره نجم، به کدام نعمت الهی اشاره دارد؟ 1 )خنده 2 )گریه 3 )هر دو مورد 3 -در نماز، با کدام آیه از خدا میخواهیم که ما را از افراط و تفریط دور بدارد؟ 1 )مالک یوم الدین 2 )ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 )اهدنا الصراط المستقیم 4 -قرآن در سوره عصر، امه ایمان به خدا را چه دانسته است؟ 1 )انجام یک عمل صالح 2 )انجام برخی اعمال نیک 3 )صالح بودن همه کارها 5 -راه فهم درست آیات قرآن کدام است؟ 1 )رجوع به آیات دیگر 2 )رجوع به روایات معصومان علیهمالسالم 3 )هر دو مورد   ​​​​​​جواب به عدد:13333

نمونه سوالات المپیاد استانها

با تشکر از زحمات همکاران عزیز در سایر استانها سوالات المپیاد همراه با جواب ارسالی از شهرستانهای تهرانسوالات المپیاد چهارمحال بختیاری   پاسخ سوالات المپیاد حسابداری استان چهارمحال بختیاریسوالات المپیاد حسابداری استان البرزسوالات المپیاد حسابداری استان آذربایجان شرقی همراه با پاسخسوالات آزمون المپیاد حسابداری با پاسخ ارسالی از کرمان      سوالات المپیاد حسابداری ارسالی از خراسان رضوی  سوالات المپیاد شایستگی فنی همراه با پاسخ ارسالی از استان سمنانسوالات علمی کاربردی  کار دانش حسابداری همراه با پاسخ ارسالی از استان ایلامسوالات المپیاد شایستگی محور همراه با پاسخ نامه ارسالی از همدانسوالات المپیاد شایستگی محور همراه پاسخ نامه ارسالی از استان قم

پاسخ وکیل پایه یک گیشا به پرسش های دیه

در نوشته پاسخ وکیل پایه یک گیشا به پرسش های دیه قصد داریم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهیم. پاسخ های داده در این بخش به بیان وکلای مجرب و با تجربه می باشد.  در مقالات گذشته با موضوعیت دیه به قوانین و مقررات آن پرداختیم و مواد قانونی موجود در این رابطه را برای شما عزیزان شرح دادیم. در صورتی که در این نوشته به سوال و یا سوالات شما عزیزان پاسخ داده نشده بود می توانید با شماره تلفن های موجود بر روی وب سایت ما تماس بگیرید تا مشاورین با تجربه ما به سوالات شما پاسخ دهند. موسسه مشاوره حقوقی و وکیل دادگستری

سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۹۸

ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﻢ ‏» 14 ﺁﺫﺭ 98 -1 ﻪ ﺍﻣﺮ، ﺯﻣﻨﻪ ﻋﻔﻮ ﻭ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﺍﻟﻬ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻮﺷﻤﺮﺩﻥ ﻨﺎﻩ 2 ‏) ﺑﺰﺭﺷﻤﺮﺩﻥ ﻨﺎﻩ 3 ‏) ﺗﻮﺟﻪ ﻨﺎﻩ -2 ﺁﻪ 29 ﺳﻮﺭﻩ ﻋﻨﺒﻮﺕ، ﺍﺯ ﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻨﺎﻩ ﻋﻠﻨ 2 ‏) ﻨﺎﻩ ﻣﺨﻔ 3 ‏) ﻨﺎﻩ ﺷﺮ -3 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ، ﻪ ﺰ ﺩﺭ ﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺷﻮﺩ؟ 1 ‏) ﺍﺭﺗﺎﺏ ﻨﺎﻩ 2 ‏) ﺁﺛﺎﺭ ﻨﺎﻩ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ -4 ﺁﻪ 2 ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺎﺋﺪﻩ، ﺍﺯ ﻪ ﺍﻣﺮ ﻧﻬ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺭﺿﺎﺖ ﺑﻪ ﻨﺎﻩ 2 ‏) ﻣﺸﺎﺭﺖ ﺩﺭ ﻨﺎﻩ 3 ‏) ﺗﺮﺍﺭ ﻨﺎﻩ -5 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻪ 30 ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﻨﺎﻩ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺑﺶﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﻮﺩ؟ 1 ‏) ﻨﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ 2 ‏) ﻨﺎﻩ ﺟﺎﻫﻼﻥ 3 ‏) ﻨﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ پاسخ سوالات روزسه شنبه هر هفته گزاشته می شود

سوالات روز خواستگاری

سوالات روز خواستگاری اگر با دقت و هوشمندی انتخاب شوند می‌توانند گام مهمی در شناخت از کسی باشد که به خواستگاری شما آمده یا به خواستگاری‌اش رفته‌اید. این سوالات قبل از اینکه به شناخت طرف مقابل منجر شود شخص سوال کننده را نیز معرفی می‌کند و نشان می‌دهد ارزش‌ها و اصول زندگی شما چیست و در عین حال پاسخ‌هایی که می‌شنوید شما را با نگاه طرف مقابلتان به زندگی آشنا می‌کند. اگر سوالات روز خواستگاری سطحی بوده و یا بدون هدف پرسیده شود می‌تواند اطلاعات نادرستی را منتقل کنند.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی

دانلود مجموعه سوالات مشاوران حقوقی   این مجموعه به مدت دو روز رایگان در سایت بازارچه تحقیقاتی  ارائه می شود  این مجموعه شامل دو بخش می باشد  بخش اول شامل سوالات گذشته مشاوران حقوقی یعنی سالهای 80 تا 96 سوالات  پاسخ نامه  سوال سوالات مشاوران حقوقی 80  دارد 160 سوال سوالات مشاوران حقوقی 81 دارد 160 سوال سوالات مشاوران حقوقی 82 دارد 160 سوال سوالات مشاوران حقوقی 83 دارد 160 سوال سوالات مشاوران حقوقی 83 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 84 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 85 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 85 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 86 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 87  دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 88 دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 90  دارد 135 سوال سوالات مشاوران حقوقی 92 دارد 0 سوال سوالات مشاوران حقوقی 96 دارد 140 سوال بخش دوم شامل جزوات و مقالات مربوط به این استخدامی می باشد  دوستان عزیز برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید سوالات مشاوران حقوقی  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی فرهنگیان

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی, سوالات ارزشیابی آموزشی, ارزشیابی اموزشی, ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی,ازمون ارزشیابی آموزشی,نمونه سوالات اصلی ارزشیابی آموزشی,دانلود کل سوالات ارزشیابی آموزشی,سوالات مهم ارزشیابی آموزشی,بازخورد ارزشیابی آموزشی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت به دنبال این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، درآزمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشد. نکته ویژه : بهترین نمونه سوالات، سوالات ازمون های قبلی می باشد  سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشیمدت دوره ۲۴ ساعت کد دوره:۹۱۴۰۰۷۱۳شرح مختصر پکیج 1-سوالات اخرین ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (25 سوال +پاسخ تشریحی)2-سوالات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (30 سوال +پاسخ نامه)3-سوالات گلچین شده ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (20 سوال +پاسخ نامه)4-سوالات تخصصی برگزیده ضمن خدمت ارزشیابی (20 سوال +پاسخ نامه) بخش دوم : جزوات(منابع ازمون) 1-جزوه تخصصی سنجش و ارزشیابی آموزشی (290 صفحه)2-چکیده جزوه تخصصی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی (13 صفحه )3-چکیده جزوه ارزشیابی فعالیت های اموزشی (8 صفحه )4-محتوای دستور العمل های ارزشیابی (23 صفحه )5-محتوای متنی دوره اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (19 صفحه )   لینک دانلود فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی معلمان

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی, سوالات ارزشیابی آموزشی, ارزشیابی اموزشی, ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی,ازمون ارزشیابی آموزشی,نمونه سوالات اصلی ارزشیابی آموزشی,دانلود کل سوالات ارزشیابی آموزشی,سوالات مهم ارزشیابی آموزشی,بازخورد ارزشیابی آموزشی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت به دنبال این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، درآزمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشد. نکته ویژه : بهترین نمونه سوالات، سوالات ازمون های قبلی می باشد  سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشیمدت دوره ۲۴ ساعت کد دوره:۹۱۴۰۰۷۱۳شرح مختصر پکیج 1-سوالات اخرین ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (25 سوال +پاسخ تشریحی)2-سوالات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (30 سوال +پاسخ نامه)3-سوالات گلچین شده ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (20 سوال +پاسخ نامه)4-سوالات تخصصی برگزیده ضمن خدمت ارزشیابی (20 سوال +پاسخ نامه) بخش دوم : جزوات(منابع ازمون) 1-جزوه تخصصی سنجش و ارزشیابی آموزشی (290 صفحه)2-چکیده جزوه تخصصی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی (13 صفحه )3-چکیده جزوه ارزشیابی فعالیت های اموزشی (8 صفحه )4-محتوای دستور العمل های ارزشیابی (23 صفحه )5-محتوای متنی دوره اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (19 صفحه )   لینک دانلود فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود سوالات تستی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

اگر به دنبال سوالات و جزوات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشید این بسته بهترین بسته ای است که میتواند به شما کمک کند این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت به دنبال این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، درآزمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشد. سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی, سوالات ارزشیابی آموزشی, ارزشیابی اموزشی, ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی,ازمون ارزشیابی آموزشی,نمونه سوالات اصلی ارزشیابی آموزشی,دانلود کل سوالات ارزشیابی آموزشی,سوالات مهم ارزشیابی آموزشی,بازخورد ارزشیابی آموزشی نکته ویژه : بهترین نمونه سوالات، سوالات ازمون های قبلی می باشد  سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشیمدت دوره ۲۴ ساعت کد دوره:۹۱۴۰۰۷۱۳شرح مختصر پکیج 1-سوالات اخرین ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (25 سوال +پاسخ تشریحی)2-سوالات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (30 سوال +پاسخ نامه)3-سوالات گلچین شده ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (20 سوال +پاسخ نامه)4-سوالات تخصصی برگزیده ضمن خدمت ارزشیابی (20 سوال +پاسخ نامه) بخش دوم : جزوات(منابع ازمون) 1-جزوه تخصصی سنجش و ارزشیابی آموزشی (290 صفحه)2-چکیده جزوه تخصصی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی (13 صفحه )3-چکیده جزوه ارزشیابی فعالیت های اموزشی (8 صفحه )4-محتوای دستور العمل های ارزشیابی (23 صفحه )5-محتوای متنی دوره اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (19 صفحه )   لینک دانلود فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود سوالات تشریحی ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی

اگر به دنبال سوالات و جزوات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشید این بسته بهترین بسته ای است که میتواند به شما کمک کند این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت به دنبال این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، درآزمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی می باشد. سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی, سوالات ارزشیابی آموزشی, ارزشیابی اموزشی, ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی,ازمون ارزشیابی آموزشی,نمونه سوالات اصلی ارزشیابی آموزشی,دانلود کل سوالات ارزشیابی آموزشی,سوالات مهم ارزشیابی آموزشی,بازخورد ارزشیابی آموزشی نکته ویژه : بهترین نمونه سوالات، سوالات ازمون های قبلی می باشد  سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشیمدت دوره ۲۴ ساعت کد دوره:۹۱۴۰۰۷۱۳شرح مختصر پکیج 1-سوالات اخرین ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (25 سوال +پاسخ تشریحی)2-سوالات ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (30 سوال +پاسخ نامه)3-سوالات گلچین شده ازمون ضمن خدمت ارزشیابی اموزشی (20 سوال +پاسخ نامه)4-سوالات تخصصی برگزیده ضمن خدمت ارزشیابی (20 سوال +پاسخ نامه) بخش دوم : جزوات(منابع ازمون) 1-جزوه تخصصی سنجش و ارزشیابی آموزشی (290 صفحه)2-چکیده جزوه تخصصی ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی (13 صفحه )3-چکیده جزوه ارزشیابی فعالیت های اموزشی (8 صفحه )4-محتوای دستور العمل های ارزشیابی (23 صفحه )5-محتوای متنی دوره اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (19 صفحه )   لینک دانلود فایل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30قرآن کریم کار شناسی ارشد و دکتری

دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم کارشناسی ارشد و دکتری کد درس :1220658دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم نیمسال دوم92-91دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم نیمسال اول 93-92دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم نیمسال دوم 93-92 به همراه پاسخ نامهدانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم نیمسال اول 94-93 به همراه پاسخ نامهدانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم نیمسال دوم 94-93 به همراه پاسخ نامهدانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم تابستان 93 به همراه پاسخ نامهدانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم تابستان 94 به همراه پاسخ نامه  

سوالات درس علوم چهارم ابتدایی همراه با پاسخ درس دوم مخلوط ها در زندگی ما

پاسخ سوالات علوم چهارم ابتدایی همراه با پاسخ  فصل دوم، مخلوط ها در زندگی ما در ادامه مطلب : 1- مخلوط چیست؟پاسخ: ماده ای که از ذرات متفاوت تشکیل شده باشد، مثلاً وقتی که چند ماده جامد، چند ماده مایع یا چند گاز را با هم در ظرفی داشته باشیم یک مخلوط داریم. 

سوالات دوره ضمن خدمت مبانی ،اصول و شیوه های پدافند غیرعامل

سوالات دوره آموزشی مبانی ،اصول و شیوه های پدافند غیرعامل» ناحیه ۳ اصفهان به همراه پاسخ سوالات تعداد سوالات : 108 به صورت فایل PDF با قابلیت جستجو کد دوره : 936014مدت دوره : ۱۸ ساعتفراگیران: کلیه همکاران اعم از دولتی و غیردولتی ناحیه ۳ اصفهان ادامه مطلب

پاسخ سوالات درسهای از قرآن ۹۸

✅سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان   1- کدام راه برای خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟   1) از وجود خود به وجود خدا   2) از وجود جهان به وجود خدا   3) از وجود خدا به وجود خود 2- در کدام مورد، راهی برای مشاهده نداریم و از طریق آثار به وجود آن پی می‌بریم؟ 1) جاذبه زمین   2) درد و بیماری   3) هر دو مورد 3- کدام مسئولی تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟   1) معلّمی   2) مادری   3) مربی تربیتی   4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشانه‌های خدا در طبیعت اشاره می‌کند؟   1) باد و باران   2) زمین و آسمان   3) آفرینش شتر   5- قرآن در سوره بلد، به کدام یک از نعمت‌های الهی در وجود انسان اشاره دارد؟   1) چشم و زبان   2) دست و دهان   3) گوش و زبان   ۱۳۲۳۱   پاسخ هر هفته در کانال قابل مشاهده است پیام رسان سروش   @drshai.az.quran

پاسخ سوالات درسهای از قرآن ۹۸

✅سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان   1- کدام راه برای خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟   1) از وجود خود به وجود خدا   2) از وجود جهان به وجود خدا   3) از وجود خدا به وجود خود 2- در کدام مورد، راهی برای مشاهده نداریم و از طریق آثار به وجود آن پی می‌بریم؟ 1) جاذبه زمین   2) درد و بیماری   3) هر دو مورد 3- کدام مسئولی تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟   1) معلّمی   2) مادری   3) مربی تربیتی   4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشانه‌های خدا در طبیعت اشاره می‌کند؟   1) باد و باران   2) زمین و آسمان   3) آفرینش شتر   5- قرآن در سوره بلد، به کدام یک از نعمت‌های الهی در وجود انسان اشاره دارد؟   1) چشم و زبان   2) دست و دهان   3) گوش و زبان   ۱۳۲۳۱   پاسخ هر هفته در کانال قابل مشاهده است پیام رسان سروش   @drshai.az.quran

دانلود پاسخ تشریحی سوالات (صحیح - غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملا تشریحی)

پاسخ تشریحی سوالات (صحیح - غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملا تشریحی) پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملا تشریحی) در 16 صفحه فایل pdf دسته بندی مدیریت فرمت فایل pdf حجم فایل 462 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 16 پاسخ تشریحی سؤالات ( صحیح - غلط ) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری با پاسخ کاملاً تشریحی که در 16 صفحه فایل پی دی اف توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده .

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم ابتدایی درس ششم

پاسخ به سوالات کتاب علوم چهارم ابتدایی درس ششم، سنگ ها در ادامه مطلب:1- سنگ ها از چه نظرتفاوت دارند؟پاسخ : سنگ ها از نظرشکل، نوع، جنس، رنگ، زبری ،صافی ،سختی واندازه و. متفاوت هستند.

سوالات استخدامی پرستاری

نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری سوالات استخدامی پرستاری یکی دیگر از مجموعه های ارائه شده توسط ما در این بللاگ بوده که ویژه آزمون دانشگاه علوم پزشکی ، تامین اجنماعی و وزارت بهداشت در سال 98 می باشد. سوالات استخدامی پرستاری با دارا بودن 3 بخش بسیار مهم یعنی سوالات عمومی استخدامی پرستاری ، سوالات تخصصی استخدامی پرستاری و دفترچه سوالات آزمون های گذشته پرستاری بوده که تماما در یک پک استثنایی گردآوری و منتشر گردیده است.مجموعه سوالات استخدامی پرستاری جمعا شامل بیش از 4159 عدد نمونه سوال در هر سه بخش ذکر شده بوه که مطالعه آن می تواند بسیار کمک کننده باشد. همچنین این مجموعه دارای پاسخ نامه کامل و جامعی در هر سه بخش بوده که در آن سعی شده تا به تمام نیاز شما داوطلبین عزیز پاسخ گفته شود. مختصری در رابطه با سوالات استخدامی پرستاری بخش عمومی این مجموعه متشکل از 6 درس نام اشنای آزمون های استخدامی یعنی دروس زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، معارف اسلامی ، آ مار و ریاضیات ، هوش و استعداد تحصیلی و مهارت های هفت گانه کامپیوتر  icdl  می باشد و اما بخش تخصصی نیز شامل دروسی همچون بوده که در زیر به بیان ریز محتویات بخش تخصصی می پردازیم این مجموعه با تلاش تیم تخصصی ما تهیه و در انتشار آن تلاش شده تا به صورت pdf با قابلیت پرینت بدون افت کیفیت همراه با پاسخ نامه تفکیکی باشد تا به راحتی بتوانید به هر بخشی که بدان نیازمند بوده دست یافته و یا تنها همان بخش را پرینت گرفته و مطالعه نمایید. نمونه سوالات استخدامی پرستاری ( تخصصی ) + پاسخ نامه سوالات فیزیولوژی ( تعداد ۶۰ عدد نمونه سوال ) سوالات بهداشت جامعه ( ۱۳۸ عدد ) سوالات بخش های ویژه ( ۱۵۰ عدد ) سوالات داخلی و جراحی ( ۱۶۶ عدد ) سوالات اپیدمیولوژی ( ۹۲ عدد ) سوالات کودکان ( ۶۸ عدد ) سوالات مادر و نوزادان ( ۶۸ عدد ) سوالات میولوژی ( ۶۰ عدد ) سوالات بیوشیمی ( ۷۵ عدد ) سوالات روان پرستاری ( ۷۸ عدد ) تمامی نمونه سوالات بالا دارای پاسخ نامه بوده و ما علاوه بر این نمونه سوالات تخصصی تعداد ۷۶۰ عدد نمونه سوال فیزیولوژی،۸۰ عدد سوال بهداشت روان و ۳۰ عدد سوال میولوژی نیز به صورت هدیه خدمت شما تقدیم می نماییم که لازم به ذکر است این نمونه سوالات مازاد،برای خود آزمایی شما داوطلب بوده و فاقد پاسخ نامه می باشد    سوالات استخدامی پرستاری آزمون سالهای گذشته ( تخصصی ) + پاسخ نامه شامل ۴۰۰ عدد از نمونه سوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته پرستاری که تماما به همراه پاسخنامه تقدیم شما می گردد. نحوه دریافت سوالات استخدامی پرستاری ما می کوشیم تا با در اختیار قرار دادن سوالات استخدامی پرستاری به صورت کامل رضایت شما عزیزان را کسب نماییم که خواهشمندیم جهت مشاهده ریز محتویات کامل سوالات استخدامی پرستاری به صورت تفکیک شده با تعداد سوالات هر بخش بر روی لینک زیر کلیک کرده تا به صفحه مربوطه رفته و در آنجا پس از مشاهده ریز محتویات کامل در صورت تمایل آن را دریافت و مطالعه نمایید. سوالات استخدامی پرستاری

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/َ

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/َ✍️کد سوال: 9808030                               پاسخ: گزینه 3✍️کد سوال: 9808031                              پاسخ: گزینه  4✍️کدسوال.9808032                               پاسخ. گزینه 1✍️کد سوال 9808033                                پاسخگزینه 2لینک ثبت نام کارگزاری آگاه را با ما تجربه کنید تا 25% تخفیف از کمیسیون                            دریافت کد بورسی آنلاینعضویت در باشگاه مشتریان آگاه

نمونه سوالات میانترم ریاضی۱ با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات میانترم ریاضی۱ با پاسخ تشریحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( سال های 96 و 97 و 98 )   ابراهیم شاه ابراهیمی مدرس تخصصی ریاضیات دانشگاه ریاضی1و2 ، معادلات دیفرانسیل ریاضیات مهندسی ، محاسبات عددی  

سوالات درس علوم چهارم ابتدایی همراه با پاسخ درس اول، زنگ علوم

پاسخ سوالات علوم چهارم ابتدایی همراه با پاسخ  فصل اول (زنگ علوم) در ادامه مطلب : فعالیت اول:1- اگر سیم ها را به شكل مثلّث یا مستطیل بسازیم، پیش بینی کنید که حباب ها چه شكلی خواهند شد؟پاسخ: به شكل کره

نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C#

نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C#     دانلود       نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C# نمونه سوالات فنی حرفه ای سی شارپ C#

امتحان میان ترم مبانی و برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

به نکات زیر توجه نمایید:الف) فرصت امتحان 1 ساعت و نیم می باشد.ب) به پاسخهای مشابه نمره صفر تعلق خواهد گرفت.ج) دانشجویان با شماره دانشجویی فرد به سوالات زیر پاسخ دهند:http://s6.picofile.com/file/8379791676/fardf.pdf.htmlد) دانشجویان با شماره دانشجویی زوج به سوالات زیر پاسخ دهند:http://s7.picofile.com/file/83797924/Zoj.pdf.html 

سوالات مسابقه درسهای از قرآن ۹۸

پاسخ سؤالات مسابقه» برنامه 98/08/23       سؤالات مسابقه»    سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۲۳.۸.۹۸   1- به چه دلیل عقل به تنهایی برای سعادت بشر کافی نیست؟     1) پشیمانی از گذشته 2) وقوع طلاق در زندگی 3) هردو مورد ✅         2- آیه اول سوره ابراهیم به کدام ماموریت رسول خدا اشاره دارد؟     1) خروج جامعه از ظلمات به نور  2) اقامه قسط و عدل در جامعه 3) تزکیه و تعلیم اهل ایمان         3- آیه 103 سوره توبه به کدام مسئولیت رسول خدا اشاره دارد؟     1) اقامه نماز 2) اخذ زکات  3) امر به معروف         4- فرمان برخاستن» در قرآن ، در برابر چه گروهی سفارش شده است؟     1) عالمان و معلمان 2) مجاهدان و رزمندگان 3) آمران به معروف و ناهیان     5- بر اساس آیه 159 سوره آل عمران ، چه کسی برای مومنان استغفار می کند؟     1) فرشتگان 2) معصومان 3) رسول خدا (ص)

سوالات مسابقه درسهای از قرآن ۹۸

پاسخ سؤالات مسابقه» برنامه 98/08/23       سؤالات مسابقه»    سوالات مسابقه درسهایی از قرآن ۲۳.۸.۹۸   1- به چه دلیل عقل به تنهایی برای سعادت بشر کافی نیست؟     1) پشیمانی از گذشته 2) وقوع طلاق در زندگی 3) هردو مورد ✅         2- آیه اول سوره ابراهیم به کدام ماموریت رسول خدا اشاره دارد؟     1) خروج جامعه از ظلمات به نور  2) اقامه قسط و عدل در جامعه 3) تزکیه و تعلیم اهل ایمان         3- آیه 103 سوره توبه به کدام مسئولیت رسول خدا اشاره دارد؟     1) اقامه نماز 2) اخذ زکات  3) امر به معروف         4- فرمان برخاستن» در قرآن ، در برابر چه گروهی سفارش شده است؟     1) عالمان و معلمان 2) مجاهدان و رزمندگان 3) آمران به معروف و ناهیان     5- بر اساس آیه 159 سوره آل عمران ، چه کسی برای مومنان استغفار می کند؟     1) فرشتگان 2) معصومان 3) رسول خدا (ص)

محتوا و سوالات ۱۰ دوره ضمن خدمت مدیران مدارس

☑️شامل: سوالات دوره پیشگیری از وقوع جرم سوالات دوره رهبری آموزشی سوالات دوره مدیریت مشارکتی سوالات دوره اصول شاداب سازی سوالات دوره برنامه ریزی عملیاتی سوالات دوره نظارت و راهنمایی آموزشی سوالات دوره مدیریت ارتباطات در مدرسه سوالات دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه سوالات دوره روش ها و راهبردهای کیفیت بخشی به مدارس ابتدایی (تدبیر) در ادامه مطلب ببینیدفیزیك، رایانه، آموزش، معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش، دانلود، خواندنی

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم، از گذشته تا آینده

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم، از گذشته تا آینده در ادامه مطلب: 1-در زمانھای قدیم برای نگھداری مواد غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنھا از چه روش ھایی استفاده میکردند؟پاسخ :  چون نمک از فساد مواد غذایی جلوگیری می کند،بعضی از مواد غذایی را داخل نمک یا آب نمک قرار میدادند مثل خیارشور و برخی مواد غذایی را خشک میکردند مثل سبزی خشک شده یا برگه  آلو خشک شده، برخی از مواد غذایی را در سرکه به صورت ترشی نگهداری می کردند.

سوالات با پاسخ کتاب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب

سوالات با جواب علوم چهارم ابتدایی درس هشتم، آسمان در شب در ادامه مطلب:1-منظومه ی شمسی چیست؟پاسخ: به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

نمونه سوالات علوم چهارم دبستان درس یازدهم، بی مهره ها

سوالات با پاسخ علوم چهارم ابتدایی درس یازدهم1- مورچه و کرم خاکی ازنظر ویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟پاسخ : مورچه ها بدن سه قسمتی و 6 پای بندبند و 2 شاخک و 2 چشم و آرواره دارند ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی دارد و پا و چشم وشاخک و آرواره همانند مورچه ندارد.

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ۹۸.۹.۲۸

پاسخ سؤالات مسابقه» برنامه 98/09/28       سؤالات مسابقه»       1- احساس نیاز انسان به قدرت برتر، برای پناه بردن به او، چه دلیلی بر خداشناسی است؟     1) دلیل عقلی 2) دلیل فطری ✅ (صحیح) 3) دلیل تجربی         2- پسر نوح، در هنگام نزول قهر الهی، به چه چیزی پناه برد؟     1) قله کوه ✅ (صحیح) 2) کشتی نوح 3) غار دل کوه         3- بر اساس آیه 256 سوره بقره، راه چنگ زدن به ریسمان محکم الهی، در برابر خطرات و حوادث چیست؟     1) کفر به طاغوت‌ها 2) ایمان به خدا 3) هر دو مورد ✅ (صحیح)         4- بر اساس قرآن، بهترین وسیله‌ی پناه بردن به خدا، در هر روز و شب چیست؟     1) نماز ✅ (صحیح) 2) روزه 3) انفاق         5- دیدگاه قرآن درباره دانش‌های بشری چیست؟     1) نادرست و بی‌ارزش 2) درست و یقینی 3) ناچیز و اندک ✅ (صحیح)   21313

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

دانلود سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور  : بنا بر اعلام واحد خبر دیوان محاسبات کشور در سال 98 قصد برگزاری آزمون استخدامی در عناوین شغلی حسابرس ، کارشناس اداری ، کارشناس مالی ، کارشناس رسیدگی به شکایات و دادیار را داشته لذا همین امر کافی بوده تا ما اقدام به تهیه و انتشار سوالات استخدامی این آزمون را نماییم. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور در عنوان شغلی حسابرس سوالات حسابداری صنعتی ( تعداد ۵۵ عدد نمونه سوال ) سوالات حسابداری مالی ( ۵۵ عدد ) سوالات زبان تخصصی ( ۳۸ عدد ) سوالات حسابرسی ( ۵۵ عدد ) سوالات اصول حسابداری ( ۱۷۳ عدد ) سوالات حسابرسی ( ۴۴ عدد ) سوالات اقتصاد خرد ( ۱۲۰ عدد ) سوالات اقتصاد کلان ( ۲۰۰ عدد ) سوالات اصول علم اقتصاد ( ۸۰ عدد ) همراه با این نمونه سوالات تعداد بیش از 3000 عدد نمونه سوالات عمومی در 6 درس نام آشنا زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، معارف اسلامی ، ریاضی و آمار ،هوش و استعداد شغلی ، مهارت های هفت گانه کامپیوتر بوده که برای آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور تهیه و ارائه گردیده است. سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور ویژه عنوان شغلی کارشناس امور اقتصادی + پاسخ نامه سوالات تئوری مدیریت ( تعداد ۲۵۰ عدد نمونه سوال) سوالات ریاضی و آمار ( ۱۳۸ عدد ) سوالات اصول حسابداری ( ۱۷۳ عدد ) سوالات حسابرسی ( ۱۰۴ عدد ) سوالات حسابداری شرکت ها ( ۸۳ عدد ) سوالات حسابداری صنعتی ( ۱۵۸ عدد ) سوالات حسابداری میانه ( ۲۳۶ عدد ) سوالات حسابداری مالی ( ۱۳۶ عدد ) سوالات اقتصاد کلان ( ۲۰۰ عدد ) سوالات اقتصاد خرد ( ۱۸۰ عدد ) سوالات مالیه ( ۱۵۵ عدد ) سوالات بودجه و حسابداری ( ۱۲۰ عدد ) قوانین دیوان محاسبات کشور به همراه بیش از 3000 عدد نمونه سوال عمومی در 6 درس عمومی همراه با پاسخ نامه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور ویژه عنوان شغلی کارشناس امور اداری + پاسخ نامه درس تئوری های مدیریت ( تعداد ۲۵۰ عدد نمونه سوال ) درس تجزیه و تحلیل سیستم ها ( ۲۶۵ عدد ) درس مدیریت منابع انسانی ( ۱۵۰ عدد ) درس حقوق اداری ( ۱۲۰ عدد ) درس قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱۱۰ عدد ) درس مبانی سازمان مدیریت ( ۳۲۸ عدد ) + سوالات عمومی همراه با پاسخ نامه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور کارشناس مالی و نیز سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور در عنوان شغلی دادیار نیز منتشر گردیده است که با کلیک بر روی لینک انتهای صفحه می توانید به صفحه مربوطه رفته و در آنجا پس از مشاهده ریز محتویات کامل هر مجموع در صورت تمایل آن را دریافت نمایید. لازم به ذکر است مجموعه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور در عناوین شغلی حسابرس ، کارشناس امور اداری و کارشناس مالی که در بالا ریز محتویات بخش تخصصی آن را مشاهده کردید شامل جزوات مورد نیاز شما در بخش تخصصی بوده که با دریافت آن امید میرود از سایر منابع و مواد بی نیاز شده و انشااله از قبول شدگان در آن باشید. همواره در تلاشیم تا با ارائه کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی که شامل هر 3 بخش عمومی ، تخصصی و جزوه باشند همراه با پاسخنامه ای تفکیک شده نیاز شما به مطالعه منبعی معتبر را رفع نماییم. مشاهده و دریافت سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور    

سوالات انگلیسی نیمه اول سال97

در این پست از وبلاگم براتون سوالات انگلیسی نیمه اول سال 97 رو گذاشتم سوالات خوبیه اگه کم و کسری داشت ببخشید     جحت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید   حجم 511کیلوبایت     دانلود   امیدوارم از نمونه سوالات خوشتون اومده باشه در آینده سوالات بهتر بیشتر درس های دیگر رو براتون میگذارم

به سوالات شما پاسخ داده میشود.

سلام وقت بخیرروز خوبی رو براتون آرزو میکنم .حجتالاسلام توحید فتحیزاده طلبه فوق لیسانس از حوزهبه سوالات شما پاسخ داده میشود.   wa.me/989102110326واتسآپ_   راهکارهای مذهبی ومعنوی_پاسخگویی مجازی و حضوریزندگی مشترک وازدواج و تعریف های دینیتربیت,فرزندان,بلوغ از نگاه دین و معنویت تعت فردی وآسیبهای اجتماعیبا جهت گیری دینی و معنویت دینیوسواس های با منشا افکار دینی و رفتار دینیآموزشهای دینی اعتقادی و اخلاق اسلامیاجرای کارگاههای موضوعات دینی معنویدر شبکه های زیر پاسخگو هستم :     wa.me/989102110326واتسآپ_     اینستاگرام_ایمو_اسکایپ .

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 98/7/

-1 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺸﻤﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ 2 ‏) ﺭﺍﻩ ﺩﺮﺍﻥ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ -2 ﺑﺖﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺭ ﺧﻮﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻪ ﺴﺎﻧ ﻣُﻨﺘﺴﺐ ﻣﺮﺩﻧﺪ؟ 1 ‏) ﻧﺎﺎﻥ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ 3 ‏) ﺣﺎﻤﺎﻥ -3 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺎﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟ 1 ‏) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺭﻭﺛ 2 ‏) ﺭﺃ ﺍﺜﺮﺖ 3 ‏) ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﺖ -4 ﺁﻪ 119 ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ، ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺎ ﻪ ﺴﺎﻧ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻪ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﺍﻥ 2 ‏) ﺭﺍﺳﺘﻮﺎﻥ 3 ‏) ﻧﻤﺎﺯﺰﺍﺭﺍﻥ -5 ﺁﻪ 102 ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺮ ﻪ ﻋﻠﻮﻣ ﻣﺬﻣّﺖ ﻣﻨﺪ؟ 1 ‏) ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻓﺎﺪﻩ 2 ‏) ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻫﺎ ﺯﺎﻥﺁﻭﺭ 3 ‏) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ

آغاز جشنواره بزرگ کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با مشارکت سایر دستگاه‌های فرهنگی، جشنواره بزرگ کتابخوانی گام دوم انقلاب را برگزار می‌کند.این جشنواره از 9 آذر تا 15 دی ماه در حال برگزاری است و با مطالعه بیانیه می توانند در چهاربخش: ارسال پاسخ به سوالات به صورت پیامکی، ارسال پاسخ به سوالات چهارگزینه‌ای به صورت مکتوب، تبیین و تشریح سرفصل‌ها و ارسال آثار و همچنین طراحی پوستر، ساخت تیزر، وله، آنونس و موشن گرافی با محوریت بیانیه شرکت نمایند.

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/13

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/13✍️کد سوال: 9808024                            پاسخ: گزینه  2✍️کد سوال: 9808025                            پاسخ: گزینه  2لینک ثبت نام کارگزاری آگاه را با ما تجربه کنید تا 25% تخفیف از کمیسیون                            دریافت کد بورسی آنلاینعضویت در باشگاه مشتریان آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/21

جواب سوالات باشگاه آگاه 1398/08/21✍️کد سوال: 9808040                          پاسخ: گزینه  3✍️کد سوال: 9808041                          پاسخ: گزینه  3لینک ثبت نام کارگزاری آگاه را با ما تجربه کنید تا 25% تخفیف از کمیسیون                            دریافت کد بورسی آنلاینعضویت در باشگاه مشتریان آگاه

سوالات علوم هشتم خرداد ماه 98

سوالات علوم هشتم نیمه دوم سال 98   در این پست از وبلاگم براتون سوالات علوم هشتم نیمه دوم سال 98 سوالات خوبیه برای یکی از مدارس تهران است   برای دانلود این سوالات روی لینک زیر کلیک کنید   حجم 643 کیلوبایت است   دانلود    امیدوارم که خوشتون اومده باشه

دانلود سوال ریاضی هشتم 96 97

در این پست از وبلاگم من سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم ۹۷ را براتون گذاشتم سوالات خوبیه   اگه مایل به دریافت این سوالات هستیدروی لینک زیر کلیک کنید   حجم ۱۳۹ کیلوبایت   دانلود   امیدوارم که سوالات خوبی باشه

سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون سند تحول بنیادین   جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون سند تحول بنیادین این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشد.دانلود نمونه سوالات آزمون سند تحول بنیادین زیر می باشد: محتویات بسته نمونه سوالات سند تحول بنیادین: نمونه سوالات آزمون اول با جواب نمونه سوالات آزمون دوم با جواب نمونه سوالات آزمون سوم با جواب نمونه سوالات شماره 1 با 45 سوال نمونه سوالات شماره 2 با 10 سوال نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال نمونه سوالات شماره 4 با 14 سوال نمونه سوالات شماره 5 با 40 سوال نمونه سوالات شماره 6 با 61 سوال مطلب آموزشی سند تحول بنیادین با 21 صفحه محتی متنی شماره 1 آزمون اول محتوی متنی شماره 2 آزمون دوم محتوی متنی شماره 2 آزمون سوم بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد لطفا برای اطلاع از زمان بارگزاری سوالات ضمن خدمت و اخبار مربوط به ضمن خدمت عضو کانال ما شوید:   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشد. این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سند تحول برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون محتویات بسته ضمن خدمت سند تحول: آزمون برگزار شده ضمن خدمت سند تحول بنیادین سال 1390 همراه با سربرگ ازمون سوالات اخرین ازمون سند تنحول بنیادین برگزار شده در کشور (40 سوال +پاسخ نامه) نمونه سوالات منتخب ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین (70 سوال +پاسخ نامه) سوالات ازمون های دوره های گذشته سند تحول بنیادین(220 سوال +پاسخ نامه) سوالات سند تحول بنیادین برگزار شده در استان البرز (80 سوال) ازمون تحول بنیادین اموزش و پرورش (40 سوال کلیدی) محتوای ازمون مستمر 2 دوره ازمون تحول بنیادین اموزش و پرورش (35 صفحه) ازمون دوم سند تحول بنیادین همراه با پاسخ نامه سوالات کلیدی و منتخب برگزار شده در ازمون ضمن خدمت تحول بنیادین همراه با پاسخ نامه (60 سوال) تحلیل کلیه فیلم های اموزشی ضمن خدمت سند تحول بنیادین (16 صفحه) جزوه تخصصی ضمن خدمت سند تحول بنیادین (42 صفحه ) نمونه سوالات تستی ضمن خدمت سند تحولن سوالات منتخب ازمون ضمن خدمت سند تحول +پاسخ نامه (45 سوال) این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین طبقه بندی شده است   لینک دانلود: سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین   قصه نویسی ، داستان نویسی ، وخاطره نویسی سال ۹۸

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( ویژه آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی در آبان ماه 98 ) سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش که برای ایجاد آمادگی لازم در شما دوستان به منظور شرکت در این آزمون استخدامی در آبان ماه 98 تهیه و ارائه گردیده است دارای مطابقت صد درصدی با منابع و مواد اعلامی این آزمون بوده که ثبت نام آن از تاریخ 3 مهر ماه آغاز و زمان برگزاری آن آبان ماه 98 می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش می توان به 1 - مطابقت 100 درصدی آن با منابع اعلامی 2 - پوشش هر دو بخش عمومی و تخصصی 3 - دارا بودن دفترچه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش در سال های گذشته 4 - دارا بودن پاسخ نامه کامل در هر سه بخش ذکر شده در بالا اشاره نمود. همچنین مجموعه سوالات استخدامی دبیری تربیت بدنی آموزش و پرورش با دارا بودن بیش از 4163 عدد نمونه سوال با جزییات ذکر شده در بالا یکی از پرمحتوی ترین مجموعه های موجود و ارائه شده در این عنوان شغلی می باشد که در ادامه به ریز محتویات بخش تخصصی آن خواهیم پرداخت. سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( تخصصی ) + پاسخ نامه سوالات روش تدریس در تربیت بدنی سوالات رشد و تکامل و یادگیری حرکتی سوالات مبانی فیزیولوژی ورزشی سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی سوالات مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی جزوه روش تدریس در تربیت بدنی این مجموعه با تلاشی بسیار توسط تیم ما تهیه و منتشر گردیده است تا شما داوطلبین بتوانید با در اختیار داشتن یکی از کامل ترین مجموعه های موجود و در دسترس و نیز مطالعه آن از کسانی باشید که در سال 98 در این آزمون قبول می شوند و انشااله سال تحصیل آینده را در کلاس های درس خواهند بود. جهت دریافت سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش بر روی لینک زیر کلیک نموده تا به صفحه مربوطه بروید که بتوانید ریز محتویات کامل آن را با تعداد سوالات هر درس مشاهده کرده تا در صورت تمایل آن را دریافت  و مطالعه نمایید. سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش  

پاسخ تشریحی آزمون محاسبات نظام مهندسی

سلام حتما شما هم قصد قبولی در آزمون محاسبات را دارید. اما چگونه؟ پیشنهاد می کنم قبل از هر کاری سوالات آزمون محاسبات سال های قبل را مطالعه کنید. البته شاید بخواهید سوالات را بررسی کنید و از طرفی کلید واژه سوالت را هم نگاه کنید.  اما باید بگویم حتما پاسخ تشریحی سوالات آزمون محاسبات را بررسی کنید. آزمون محاسبات که تنها مطالعه نیست پس حتما بررسی و تحلیل کنید تا به نتیجه مطلوب تری برسید. البته مطالعه کردن هم فوق العاده موثر است. و حتما باید بر روی منابع آزمون محایبات تسلط کافی داشته باشید. مثلا در ابتدای کار مبحث ششم مقررات ملی ساختمان را می توانید بررسی کنید چرا که هم سبک تر است و هم بسیار مهم. خب تمام شد؟ خیر این آخر کار نیست حتما تست بزنید چه تالیفی و چه تست های سال های گذشته، پس   نتیجه : ابتدا مطالعه کنید. در حین مطالعه تست های مربوط به همان بحث ها را بررسی کنید. آزمون های شبیه سازی شده شرکت کنید. و در نهایت مهندس محاسب شوید.     منبع: سبزسازهطراح حرفه ای سازه

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب   جهت دانلود و مشاهده فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید.   دانلود نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب   نمونه سوالات مطالعات اجتماعی: دانلود نمونه سوال رایگان مقطع دبستان پایه ششم رشته درس مطالعات اجتماعی سؤالات طبقه‌بندی شده. . پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان | درس 1 تا 24. مطالعات اجتماعی ششم دبستان . درس ٢٢: مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار فصل دوازدهم- در عصر غیبت چه کسانی به سوالات دینی مردم جواب می دهند؟ دانلود نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانسوالات تستی اجتماعی ششم با جوابنمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی ششم-مدرسه والفجر 2 - زاهدان - دی 97 . نمونه سوال امتحانی ششم دبستان - نیم سال دوم - درس مطالعات اجتماعی - مدرسه رضایی نژادنمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جوابنمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب نمونه سوال مطالعات اجتماعی ( نوبت اول و نوبت دوم ( فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : علوم.سوالات درس به درس مطالعات ششم ابتدایینمونه سوالات اجتماعی ششمسوالات داخل متن مطالعات ششم : سوالات درس اول ، درس دوم ، درس سوم ، درس چهارم ، درس پنجم ، درس ششم ، درس هفتم ، درس هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم تا 14. . نام درس : مطالعات اجتماعی | موضوع : سوال متن با جواب نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب نمونه سوال ریاضی پنجم فصل 5 با جواب معنی .بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب تشریحی(نمونه اول):. نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی .نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ابتداییجهت آمادگی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در امتحانات، ساعد نیوز در این بخش تعدادی از نمونه سوالات امتحان مطالعات اجتماعی را قرار داده تا با نحوه سوالات . دانلود 24 برگه نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم دبستاننمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم درس 1 تا 24 با جواب نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس به درسنمونه سوالات اجتماعی ششم نوبت دومنمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم درس 1 تا 24 نوبت دوم سوالات تستی اجتماعی ششم با جواب دانلود فایل

سوالاتی که در مراسم خواستگاری بپرسیم

در  خاستگاری چه سوالاتی بپرسم سوالات شب خواستگاری، برای دختر پسرهایی كه در اولین جلسه رسمی پیش از ازدواج با یكدیگر روبرو می شوند اهمیت زیادی دارد، چرا كه به وسیله این سوالات به نوعی طرفین، خودشان را به دیگری معرفی می كنند.   این سوال ها نشان می دهد چه مسائلی برای هر یك از طرفین از اهمیت بیشتری برخوردار است. نكته اینجاست كه خود سوالات مهم تر از پاسخ ها هستند چون نگرش سوال كننده را روشن می كنند. بنابراین هر دو در مرحله نخست باید بدانند هدف و خواسته آنها چیست و در مرحله دوم در مورد همان اهداف حرف بزنند و مهم ترین سوالات خواستگاری از نظر خودشان را بپرسند. چگونه یک زندگی شادی را آغاز كنیم

پیک آدینه روز نهم آبان 98

- سوالات تست علوم - برای دریافت روی صفحه یک و دو کلیک کنید.صفحه اول       /          صفحه دوم*سوالاتی که مربوط به اسید و باز میباشد نیاز به پاسخ نیست.* سوالات هوش اختیاری فردا صبح روی وبلاگ قرار میگیرد.

دانلود رایگان سوالات تستی فارسی ششم

سوالات تستی فارسی ششم   این فایل به مدت 3 روز رایگان می باشد   دانلود رایگان سوالات تستی فارسی ششم   سوالات تستی فارسی : نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی 97-98 جدید با جواب گروه آموزشی برتر برای تمام فصل های فارسی ششم ابتدایی 97-98 جدید با جواب سوال به همراه پاسخنامه . ششم - فارسی - آزمون تستی 1 - از کل کتاب. نمونه سوالات تستی فارسی ششم دبستان از کل کتاب دانلود نمونه سوال مقطع دبستان پایه ششم رشته درس فارسی و نگارش سوالات تستی نمونه سوالات تستی فارسی ششم ابتدایی نمونه سوال فارسی ششم مربوط به نوبت دوم و به صورت تستی می باشدسوالات تستی فارسی ششمسوالات تستی درس1تا11 فارسی ششم ابتدایی تیزهوشان باپاسخنامه می باشد.منبع:ششم قدس بهمنی. پاسخ نامه. مجموعه آزمون های تستی ششم ابتدایی. بانک سوالات تستی ششم. نمونه سوال های درسهای ریاضی علوم فارسی هدیه ها قرآن. اجتماعی و .دانلود نمونه سوال امتحانی ششم دبستاندانلود نمونه سوال امتحانی بخوانیم و بنویسیم , ریاضی , علوم , فارسی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسمان ششم دبستان.سوالات فارسی ششم درس به درسصفحه نخست · نمونه سوال; آزمون تستی – مفهومی آرایه های ادبی فارسی ششم . مهم ترین آرایه های ادبی فارسی ششم ابتدایی در قالب سوالات چالشی و استاندارد بررسی شده بانک سوالات تستی علوم ششم سوالات تستی فارسی ششم رایگان سوالات فارسی ششم درس به درسسوالات فارسی ششم با جواب 96 سوالات تستی فارسی ششم 95 نمونه سوالات نگارش ششم ابتدایی با جواب   دانلود فایل

سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی .

سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip حجم فایل 3 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است

دانلود سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی

سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل zip حجم فایل 3 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است

امتحان استاندار

ویژگی های امتحان استاندارد 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} چگونگی پاسخ به سوالات ارائه گردد و با توجه به نوع سوال وسایل مورد استفاده ( ماشین حساب ، خط كش و ) زمان ، محل پاسخ ، نوع قلم مورد استفاده و . مشخص گردد. 4-فضای مناسب برای پاسخ لازم پیش بینی شود . 5-تعداد سوالات كوتاه پاسخ و گسترده پاسخ متناسب باشد . 6-درطراحی سوالات به واژه ها ، عبارات ، ارقام و موارد كم اهمیت تاكید نشود بلكه ملاك اصلی هدف های آموزشی كتاب درسی باشد . 7-در طرح سوال از به كار بردن جملات طولانی، كلمات غیر مصطلح و مبهم و ضمایری كه مراجع آن ها مشخص نیست باید پرهیز شود . 8-در مواردی كه سوال دارای شكل یا پاسخ های كوتاه و متعدد باشد نمره ی آن سوال نیز به طور مجزا جز به جز تهیه و تنظیم شود . 9-سوالات باید از محتوای كتاب درسی طراحی شود و از پاورقی، مقدمه، حذفیات، درسهای آزاد و بخش‌های مطالعه آزاد سوال طرح نگردد . 10-در برگه‌ی آزمون نمره پاسخ هر سوال به تفكیك در سمت چپ ورقه و مقابل هر سوال در ردیف مربوط قید گردد . 11-در برگه‌ی آزمون ریز نمرات و جمع كل نمره‌ی آزمون ، مطابق با قوانین و مقررات باشد. 12-زمان پاسخ دهی به سوالات آزمون متناسب با قدرت متوسط دانش آموزان تعیین گردد . 13-اگر سوالات در بیش از یك صفحه تایپ شده باشد اولاَ صفحات شماره گذاری شود و ثانیاَ در پایان صفحه عبارت ( بقیه در صفحه . ) درج گردد . 14-سوالات رفتار و خصیصه معینی را كه آزمون به منظور اندازه گیری آن ساخته شده است را اندازه بگیرد . 15-در سوال‌های كاملی كردنی كه برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به كار می روند تعداد زیاد جای خالی منظور نشود 16-جالی خالی سوال‌های كامل كردنی تا آنجا كه ممكن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد . 17-در صورت امكان مسایل پیچیده و چند مرحله ای به تعدادی مساله یك مرحله ای ساده تقسیم شود . -از كاربرد كلماتی چون همه بعضی وقت‌ها غالباَ و هرگز در سوالات صحیح و غلط خودداری شود . 19-در سوال‌های صحیح – غلط سعی شود طول سوال های صحیح و طول سوال‌های غلط هم اندازه باشد . 20-در طرح سوالات جور كردنی فرمت پاسخ ها باید به طور منطقی مرتب شوند . 21-در طرح سوال های چند گزینه ای طول گزینه درست باید در سوالات مختلف تغییر كند. 22-سوالات آزمون باید به زبانی نوشته شود كه در حد درك و فهم دانش آموزان باشد. 23-از دادن سوال های انتخابی خودداری شود. 24-اگر سوال‌های آزمون نیاز به تفكر جدول بندی و ترسیم داشته باشند برای امتحان وقت اضافه در نظر گرفته شود. 25-ترتیب قرار گرفتن سوالات مختلف یك آزمون 1- صحیح و غلط 2- جور كردنی 3- چند گزینه‌ای 4-كوتاه پاسخ 5- تشریحی

سوالات ریاضی هشتم سال 96

سوالات ریاضی هشتم سال 96   در این مطلب از وبلاگم براتون سوالات ریاضی  مرکز سنجش مجتمع نخبگان برای خرداد ماه سال 96است   جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید   حجم 2.16 مگابایت   دانلود    امیدوارم نمونه سوالات خوبی براتون گذاشته باشم

پاسخ به سوالات متداول در مورد بیمه عمر پاسارگادq

بیمه عمر به دلیل ماهیت شخصی که دارد همواره در ذهن مخاطب سوالات فراوانی ایجاد میکند و منظور از شخصی در اینجا اینست که به تعداد تک تک افراد جامعه میتوان بیمه عمر سفارشی شده تهیه کرد تا دقیقا مطابق با نیاز فرد باشد. لذا ما در صفحه ای جداگانه به بررسی و پاسخ به متداولترین سوالات بیمه عمر پاسارگاد پرداخته ایم. بیمه عمر پاسارگاد خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگادpiscesman

سوالات متداول مشتریان عزیز

سوالات متداول : 1.هرفرد تا چقدر می تواند سرمایه گذاری کند؟ پاسخ: طبق قوانین فعلی ما از 500000ریال تا 6000000ریال می توانید سرمایه گذاری کنید .   2.واریز به حساب ما چگونه انجام میشود آیا نیاز به درخواست هست؟  پاسخ: خیر .هیچ نیازی به ثبت درخواست واریز وجود ندارد . به صورت اتوماتیک در صورت داشتن حساب از هر بانکی  . و در اسرع وقت درساعت های اداری حواله پایا صورت می گیرد.    3.در هر بار چه مبلغی به حسابم واریز میشود ؟ پاسخ: هر 10 روز یکبار واریز انجام می شود . مبلغ اصل سرمایه +سود تعیین شده  در 3 قسط واریز میشود . مثال : آقای علی غلامی مبلغ 500000ریال در حساب برنزی سرمایه گذاری می کند . در هر بار( هر10روزیکبار )مبلغ واریزی در هر دور 20000تومان میباشد   4.آیا امکان سرمایه گذاری بیش از 6000000ریال وجود دارد :؟ پاسخ: خیر .درحال حاضر سقف سرمایه گذاری برای هر نفر 600 هزار تومان می باشد . طی  ماه های آتی خبر افزایش سرمایه گذاری را اطلاع رسانی خواهیم کرد .سرمایه گذاری مهر رضا

دانلود سوالات تیزهوشان علوم ششم با جواب

سوالات تیزهوشان علوم ششم با جواب   جهت دانلود و مشاهده فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید.   دانلود سوالات تیزهوشان علوم ششم با جواب   آزمون علوم تیزهوشان : ششمی ها در این بخش با حل تشریحی سوالات آزمون تیزهوشان ششم همراه ما باشید.سوالات علوم از سوال 46 تا 55 در آزمون تیزهوشان شروع شده است در : سرزمین تیزهوش ها عنوان . آزمون علوم تیزهوشان ششم کتاب علوم ششم ابتدایی انتشارات فتحی که نوشته ی حسین فتحی و آزاده فتحی است، برای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های ورودی تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی .نمونه سوال علوم تیزهوشان ششمنمونه سوالات امتحانی علوم قلم چی، صفحه های 62 تا 95 کتاب درسی، پایه ی ششم ابتدایی . آزمون 1 تا 4 جمع بندی ریاضی قلم چی، پایه ی ششم ابتدایی 92 همراه با پاسخ .سوالات تستی تیزهوشان علوم ششم سوالات تستی فصل1تا7 علوم ششم ابتدایی تیزهوشان باپاسخنامه می باشد.  دانلود سوالات چهار گزینه ای علوم تجربی تیزهوشان دانلود سوالات تیزهوشان ششم ابتداییسوالات تیزهوشان ششم ابتداییدانلود نمونه سوال رایگان مقطع دبستان پایه ششم رشته درس علوم تجربی سوالات تستی.نمونه سوال تستی فصل1تا7 علوم ششم ابتدایی تیزهوشان مهم ترین ویژگی های سوالات تیزهوشان ششم ابتدایی شامل دروس علوم، ریاضی، فارسی، قرآن، هدیه‌های آسمانی، مطالعات و تفکر تیزهوشان . سوالات آزمون تیزهوشان سوالات تیزهوشان ابتدایی پاسخنامه آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی .   دانلود فایل

دروغ و سانسور کمترین هنر کارشناسان شبکه های کلمه و وصال و .

بسم الله الرحمن الرحیم یافارس الحجاز ویاابافاضل ادرکنی با شبکه وهابی تماس میگیرند و پاسخ شبه ها و سوالات بسیار سطحی کارشناسان را میدهد ولی در پخش قسمت پاسخ سانسور شده و بگونه ای نشان می دهند که شخص عاجز از پاسخ می باشد وقاحت و دروغ تا کجا  اگر به اعتقادات خود ایمان داشتند جواب شیعیان را  سانسور نمی‌کردند در نفرتم از وهابیت افزوده میشود هرچه بیشتر در برنامه هایشان دقت میکنم.  

پاسخ به سوالات شما عزیزان

همراه عزیزمان سرکار خانم حسنا سادات رضوی سوال زیر رو ارسال کردن که با افتخار به اون پاسخ میدم: سلام لطفا بفرمایید چند سانت برای ریشه هوایی  باید از طول برش بزنیم و چطور پلاستتیک رو دورش ببندیم وآیا باید آب بدیم به خاکی که دور ساقه میگیریم و خاکی که دور ساقه مگیریم چه خاکی باشه ممنون میشم پاسخ بدید چون من دوست دارم بونسای داشته باشم. پاسخ در ادامه مطلب: ادامه مطلب

پاسخ کوتاه و بلند در زبان انگلیسی

به درس 11 از مجموعه آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با نحوه پاسخ دادن مناسب به سوالات در زبان انگلیسی آشنا شویم.پاسخ بلند و کوتاهبرای پاسخ دادن به یک سوال بله و خیر دو روش وجود دارد (اگر نخواهید فقط با بله و خیر جواب دهید! یا سری تکان دهید)    پاسخ بلند: در پاسخ بلند همان جمله را به صورت غیر سوالی و با حالت تائید تکرار می کنید. یا اگر جواب منفی باشد همان جمله را به صورت غیر سوالی و منفی و با حالت رد تکرار می کنید. (معمولا از این روش برای جواب دادن به سوال بله و خیر استفاده نمی شود)    پاسخ کوتاه: در پاسخ کوتاه شما فقط ضمیر و فعل be را در شکل غیر سوالی تکرار می کنید. اگر جواب منفی باشد فعل be به صورت منفی می آید (به آن not اضافه می شود).به مثال های زیر توجه کنید:Is he a doctor?(جواب کوتاه)Yes, he is. (جواب بلند)    Yes, he is a doctor.  و برای جواب منفی:Is she a salesclerk? No, she is not.     No, she is not a salesclerk.  مثال های بیشتر:Are they Reza and Mani? Yes, they are.    Yes, they are Reza and Mani.  و برای جواب منفی:No, they are not Reza and Mani.     No, they aren’t.  برای اطلاعات بیشتراهمیت پاسخ کوتاه در کجاست؟از پاسخ کوتاه گاهی در انگلیسی به جای بله و خیر هم استفاده می شود. یعنی به جای اینکه جواب سوال را با بله و خیر بدهند از پاسخ کوتاه استفاده می کنند. به مثال زیر توجه کنید:    Are you a farmer?    I am.    I’m not.به جز استفاده در سوالات بله و خیر از ساختار گرامری مشابه پاسخ کوتاه در کاربردهای دیگری هم استفاده می شود پس یاد گرفتن آن ضروری است. برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر 24 مراجعه کنید.

سوالات استخدامی مامایی

سوالات آزمون استخدامی مامایی وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی کشور سوالات استخدامی مامایی : ضمن عرض سلام خدمت شما داوطلبین شرکت در آزمون های استخدامی وزارت بهداشت و نیز دانشگاه علوم پزشکی کشور باید خدمت شما بیان نمود که دوستان شما در این صفحه در تلاشند تا با معرفی بهترین مجموعه سوالات استخدامی مامایی به شما امکان بهره مندی از منابعی معتبر را فراهم کنند. نمونه سوالات استخدامی مامایی همواره توصیه می شود که برای شرکت در آزمونهای استخدامی ابتدا به منابع اعلامی اشراف کامل یافته و سپس نسبت به تهیه و مطالعه مجموعه های در دسترس بپردازید. بنا بر تجربه های گذشته هر آزمون استخدامی دارای 2 بخش عمومی و تخصصی است که بخش اول دارای 6 درس عمومی زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، ریاضیات و آمار عمومی ، زبان انگلیسی ، هوش و استعداد تحصیلی یا همان شغلی ،  اطلاعات عمومی می باشد که این 6 درس شامل تمامی آزمون های استخدامی می شود. بخش تخصصی سوالات استخدامی مامایی ( منابع سوالات استخدامی مامایی ) بخش تخصصی هر آزمون استخدامی با توجه به عنوان شغلی اعلامی متفاوت و البته با ضریب 2 از اهمیت بالاتری نسبت به سوالات عمومی برخوردارب بوده اما این دلیل بر نخواهندن بخش عمومی نمی شود چون باید حداقل بتوانید به 60 درصد سوالات عمومی پاسخ صحیح گفته تا بتوانید در شما کسانی قرار بگیرید که با توجه به درصد بخش تخصصی می توانند از قبول شدگان باشند. و اما ریز محتویات سوالات استخدامی مامایی در بخش تخصصی که توسط ما تهیه و منتشر گردیده است ( البته این مجموعه دارای بیش از 3000 عدد نمونه سوال عمومی نیز می باشد که از ذکر ریز محتویات آن در این جا خودداری گردیده است) سوالات استخدامی مامایی ( تخصصی ) + پاسخ نامه سوالات تنظیم خانواده،بهداشت مادر و کودک،تغذیه ( تعداد ۱۰۶ عدد نمونه سوال ) سوالات داخلی و جراحی ( ۳۲ عدد ) سوالات بخش بارداری و زایمان ( ۱۷۷ عدد ) سوالات جنین شناسی ( ۱۹۱ عدد ) سوالات نوزادان ( ۸۱ عدد ) سوالات بیماری های ن ( ۵۹ عدد ) جزوات موجود در مجموعه سوالات استخدامی مامایی جزوه تست ناباروری جزوه رشد و نمو جنین جزوه پرستاری کودکان جزوه پرستاری داخلی و جراحی جزوه جنین شناسی جزوه بلوغ و تکامل جفت جزوه بیماری های ن جزوه بیماری های قلبی- عروقی جزوه مراقبت های پیش از بارداری و بارداری جهت مشاهده ریز محتویات بخش عمومی سوالات استخدامی مامایی دانشگاه علوم پزشکی  و نیز سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت بر روی لینک انتها صفحه کلیک کرده تا به سایت مربوطه ارجاع داده شوید. تمام آنچه که در بالا ذکر شد را هعمراه سوالات عمومی ( سوالات تخصصی ، جزوه و سوالات عمومی ) را یکجا و از لینک زیر در یک پک استثنایی دریافت نمایید. مشاهده و دریافت سوالات استخدامی مامایی  

سوالات درس به درس دین و زندگی دهم

سوالات درس به درس دین و زندگی دهم سوالات متن دینی دهم فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : دین و زندگی 1 | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره برتر منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – ریاضی , تجربی    سوالات متن دین و زندگی دهم : یکی از درس های مهم در ایام امتحانات و همچنین دوران تحصیل مربوط به درس دین و زندگی میباشد. امروز هم ما برای شما قصد داریم تا یک جزوه بسیار عالی و بروز شده قرار دهیم.همان طور که در عنوان گفتیم در این مطلب سوالات دینی دهم را برای شما آماده کرده ایم . که این سوالات همراه با جواب میباشد.کتاب دین و زندگی (1) پایه دهم دارای دو بخش: تفکر و اندیشه»، قدم در راه» می‌باشد .

نمونه سوال فصل اول فیزیک دهم (آسان فیزیک)

نمونه سوالات تشریحی فصل اول فیزیک دهم ( موسسه آسان فیزیک -تهران) تعداد سوالات : 15 بارم سوالات : 20 نمره پوشش کتاب : تا صفحه 13 ( مناسب برای آزمون گرفتن کل فصل - دارای سوالات ریز ) منابع : سوالات گاج - قلم چی - گزینه - گاما - سوالات کتاب درسی- مثال های کنکور  و سوالات دبیران نوع فایل : pdf تعداد صفحات : 2 نوع برگ صفحات : A4  مناسب برای مدارس نمونه و تیزهوشان لینک دانلود مستقیم سوالات : دریافت (دانلود pdf)

سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران نیز منتشر گردید.شرکت سهامی بیمه ایران در آزمون فراگیر هفتم قصد جذب نیرو در عناوین شغلی حسابدار ، کارشناس امور بیمه های بازرگانی ، کارشناس امور سخت افزار رایانه ، کارشناس برنامه ریزی ، کارشناس حقوقی ، کارشناس روابط عمومی و کارشناس شبکه را داشته است لذا ما سعی کرده تا با انتشار تمامی نمونه سوالات مورد نیاز شما در این آزمون بتوانیم قبولی شما را تضمین نماییم. از ویژگی های سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران می توان به جامعیت آن اشاره نمود در این مجموعه تلاش گردیده است تا با نگاهی همه جانبه به تمام نیاز شما داوطلبین شرکت در این آزمون پاسخ گفته شود که امیدواریم با دریافت و مطالعه آن بتوانید از قبول شدگان در آزمون باشید. نمونه سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران شامل بخش عمومی برای تمامی عناوین شغلی بوده که دارای نزدیک به 3000 عدد سوال به همراه پاسخ نامه در 7 درس اعلامی که جزء مواد مورد آزمون می باشد بوده و بخش تخصصی که در عناوین مختلف شغلی تفکیکا ارائه گردیده است نیز متناسب با آزمون پیش رو می باشد. بخش عمومی سوالات استخدامی شرکت بیمه ایران عبارتند از درس معارف اسلامی ( تعداد ۷۰۰ عدد نمونه سوال ) درس زبان و ادبیات فارسی ( ۵۵۰ عدد ) درس زبان و ادبیات انگلیسی ( ۶۴۸ عدد ) درس ریاضی و آمار ( ۴۳۰ عدد ) درس هوش و استعداد شغلی ( ۵۳۷ عدد ) درس کامپیوتر ( ۵۶۳ عدد ) سوالات اطلاعات عمومی ( ۱۸۰ عدد ) سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران را از کجا دریافت نماییم ؟ این بخش به صورت خودکار برای تمام کسانی که بخش تخصصی را دریافت نمایند ارسال می شود.هر بخش تخصصی دارای بیش از 647 عدد سوال به همراه پاسخ نامه بوده که بسیار کمک کننده و سبب موفقیت شما خواهد بود.جهت مشاهده و دریافت این مجموعه در عناوین مختلف شغلی که در بالا ذکر گردیده است بر روی لینک زیر کلیک نمایید. همواره می کوشیم تا با در اختیار قرار دادن کامل ترین منابع استخدامی امکان دستیابی به منبع هایی مورد اطمینان فراهم نماییم.اگر از ما و سوالات ارائه شده رضیت مند می باشید ما را به دستان خود معرفی نموده و اگر کاستی وجود دارد که مطمئنا همین گونه می باشد به ما اطلاع داده تا نسبت به رفع آن اقدام نماییم.با تشکر سوالات استخدامی شرکت سهامی بیمه ایران

نمونه سوالات فصل تقریب ریاضی ششم

برای دانلود رایگان نمونه سوالات فصل    تقریب ریاضی ششم  کد ۷۶۷۱ با پاسخ تشریحی کلیک کنید: برای خرید پاسخنامه تشریحی و فایل ورد(قابل ویرایش) کد ۷۶۷۱ کلیک کنید:     ریاضی ششم

کتاب قوانین مالی و محاسباتی

با مطالعه کتاب تضمینی مجموعه پرسش های چهارگزینه ایی قوانین مالی و محاسبات و اداری به همه سوالات آزمونهای استخدامی پاسخ خواهید داد. چرا که از خط ب خط مواد قانونی پرسش طرح شده و کلیه نکات در قالب تست آموزش داده شده است.                                                 ۰۷۳۷   ۳۵۷   ۰۹۳۵   تلفن سفارش کتاب: ۰۹۳۵۳۵۷۰۷۳۷

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه نهم به دهم

سوالات مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان غربی سال 97-96  همراه کلید                  دانلود  سوالات مدارس نمونه دولتی استان فارس سال 97-96  همراه کلید                                 دانلود سوالات مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی سال 96-95 همراه پاسخ تشریحی   دانلود سوالات مدارس نمونه دولتی استان ایلام و مرکزی سال 96-95 همراه پاسخ تشریحی       دانلود جزوه ریاضی مخصوص آزمون مدارس نمونه دولتی و تیز هوشان                   دانلود

سوالات ریاضی هشتم نیمه دوم سال 97 98

در این پست از وبلاگم براتون سوالات ریاضی یکی از مدارس تهران رو گذاشتم برای سال 98 هست    اگر مایل به دریافت این سوالات هستید روی لینک زیر کلیک کنید   دانلود   حجم فایل ۲.۲ مگابایت است   امیدوارم که خوشتون اومده باشه  

دانلود نمونه سوالات کامل مسابقه گنجینه عظیم - پایه دهم

بسم الله الرحمن الرحیم در این مطلب لینک دانلود فایل pdf نمونه سوالات کامل از بخش پرتویی از زندگی امام علی (ع) مسابقه گنجینه عظیم نهج البلاغه رو برای دانش آموزان پایه دهم گردآوری کردیم. انشالله با پاسخ به این سوالات بتونید آمادگی خودتون رو برای این مسابقه محک بزنید. برای دانلود فایل کلیک کنید:  + لینک کمکی

استخدامی

جزوه کامل استخدامی بخش عمومی سوالاتبا ما سوالات عمومی تان را راحت تر پاسخ دهیدآمادگی هوش به صورت آموزش آمادگی فناوری اطلاعاتآمادگی اطلاعات عمومیآمادگی معارف اسلامیآمادگی  زبان انگلیسیآمادگی ادبیات فارسیآمادگی  ریاضی   

جزوات و نمونه سوالات و استاندارد های حسابداری کاردانش جهت استفاده همکاران عزیز در وبلاگ

حسابداری مقدماتیخرداد 98سوالات هماهنگ استانی همراه با پاسخ از استان  سیستان بلوچستان خرداد98آزمون عملی از استان یزدآزمون تئوری از استان یزدسوالات عملیمقدماتی ترم اول دی ماهمقدماتی خرداد ماهمقدماتی عملی خرداد 96رایانه کار مالیسوالات عملی از استان البرزسوالات عملی خرداد ماهسوالات تئوری از استان البرزمسئول سفارشاتسوالات خرداد ماه 98سوالات خردادماه 98سوالات ارسالی از یزدخرداد98سوالات ارسال از استان ایلام  بودجه بندی استانداردهابودجه بندی حقوق و دستمزدبودجه بندی کاربر اموربانکیبارم بندی مهارتهای حسابداری کاردانش .استان همدان

پاسخنامه

پاسخ برای سوالات سری پنجم تا هفتم همراه با توضیحاتپاسخ تمرینات کلاس دوم پاسخنامه کلاس دومپاسخ تمرینات کلاس سوم پاسخنامه کلاس سومپاسخ تمرینات کلاس چهارم پاسخنامه کلاس چهارم

سوالات متن دینی دهم

سوالات درس به درس دین و زندگی دهم سوالات متن دینی دهم فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : دین و زندگی 1 | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره برتر منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – ریاضی , تجربی    سوالات متن دین و زندگی دهم : یکی از درس های مهم در ایام امتحانات و همچنین دوران تحصیل مربوط به درس دین و زندگی میباشد. امروز هم ما برای شما قصد داریم تا یک جزوه بسیار عالی و بروز شده قرار دهیم.همان طور که در عنوان گفتیم در این مطلب سوالات دینی دهم را برای شما آماده کرده ایم . که این سوالات همراه با جواب میباشد.کتاب دین و زندگی (1) پایه دهم دارای دو بخش: تفکر و اندیشه»، قدم در راه» می‌باشد .

آیا در مورد ازمون Sat می دانید؟

SAT  مخفف Scholastic Assessment Test و به معنی آزمون استعداد تحصیلی یک آزمون وردی به دانشگاه در امریکا یکی از مهمترین آزمون های دانشگاهی برای این کشور محسوب می شود در این آزمون در سه زمینه درسی که عبارت است از انشاء ریاضی و درک مطلب می باشد.   مراحل آزمونSAT   ابتدا ریاضی را به دو بخش 25 دقیقه و 20 دقیقه تقسیم می کنند در قسمت ابتدایی دانش اموزان بایستی به سوالات تستی خود پاسخ دهند و در بخش بعدی که نوبت به سوالات تشریحی می رسد داوطلبان 20 دقیقه وقت پاسخگویی به سوالات را خواهند داشت.   در قسمت انشاء ابتدا یک موضوعی در سر برگ ورق امتحانی عنوان می کنند و شما باید این موضوع را در زمان تعیین شده بررسی و پاسخ بدهید. و شما باید در این قسمت اشتباه دستوری و یا غلط املایی نداشته باشید و تمام محتوای شما باید مربوط به موضوعی که آنها خواسته اند باشد.   و در آخر نیز نوبت به درک مطلب خواهد رسید شما یک متنی که برای شما داده شده است را باید بخوانید و به سوالاتی که هم بصورت تستی و هم به بصورت تشریحی مطرح کرده اند را پاسخ مناسب بدهید.   و اما در آخر این آزمون برای چه چیزی گرفته می شوند و هدف از شرکت در این آزمون ها چیست این آزمون جهت ارزیابی آمادگی دانشجویان به دانشگاه برگزار می شود و اگر شما بتوانید در این ازمون ها با رتبه خوبی قبول بشوید می توانید در دانشگاه های معتر کشورهایی چون امریکا،هلند،استرالیا،شرکت نمایید.

جشنواره کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب

به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز برگزار می شود؛  جشنواره بزرگ کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاباین جشنواره از 9 آذر تا 15 دی ماه در حال برگزاری است وعلاقمندان با مطالعه بیانیه می توانند در چهاربخش: ارسال پاسخ به سوالات به صورت پیامکی، ارسال پاسخ به سوالات چهارگزینه‌ای به صورت مکتوب، تبیین و تشریح سرفصل‌ها و ارسال آثار و همچنین طراحی پوستر، ساخت تیزر، وله، آنونس و موشن گرافی با محوریت بیانیه شرکت نمایند.برای دریافت فایل بیانیه و توضیحات بیشتر به آدرس  https://alborz.iranpl.ir مراجعه نمایید.

نرم افزار اندروید نمونه سوالات پایه نهم متوسطه

  نرم افزار  اندورید نمونه سوالات پایه نهم متوسطه ( نوبت اول )    در این نرم افزار اندرویدنمونه سوالات امتحانی دروس نهم برای نوبت اول   قرار داده شده است. برای هر درس چندین نمونه سوال همراه با جواب   و پاسخ تشریحی وجود دارد. دسترسی و استفاده از نرم افزار ساده می باشد.   حجم نرم افزار  41mb  قیمت نرم افزار  4000 تومان    جهت خرید به آیدی تلگرام مراجعه فرمایید.                  salahrahmatiy@     دانلود برای دانش آموزان کلاس نهم دبیرستان فرهیختگان کلیچ و   فجر اسلام پیرانشهر رایگان می باشد. این دانش آموزان می توانند برای    دریافت رمز دانلود نرم افزار به شماره 09141669726 پیام ارسال نمایند.    دانلود نرم افزار سوالات نهم    

سوالات رایج در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

با سلام  جزوه کامل مصاحبه و گزینش وزارت اموزش و پرورش  شامل : نکات مهم مصاحبه سوالات عقیدتی / ی سوالات مذهبی سوالات تاریخی اطلاعات اموزشی و پرورشی و   برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید    دانلود جزوه مصاحبه ورودی دانشگاه فرهنگیان و استخدامی آموزش و پرورش

سوالات آزمون آيين نامه

09150452469 درتلگرام پی ام بزنیدو سوالات را از ما خریداری کنیدبسته طلایی فقط فقط 15000تومانبا ما در آزمون های راهنمایی و رانندگی بدرخشیدسوالات تستیو حتی تشریحی با جواب های کوتاهکاملا تضمینیفقط در تلگرام پیام بزارید و منتظر بمونیدقبولی شما هدف نهایی ماستروی ما حساب کنید

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قران 16ابان 98

1- در آیه 101 سوره آل‌عمران، بر جایگاه چه چیزی در ایمان به خدا تأکید شده است؟ 1) کتاب خدا 2) رسول خدا 3) هر دو مورد 2- قرآن، درباره خوبی‌ها و بدی‌هایی که به انسان می‌رسد، چه تعبیری دارد؟ 1) خوبی‌ها از خداست 2) بدی‌ها از شماست 3) هر دو مورد 3- قرآن، سستی بنای شرک و تکیه به غیر خدا را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ 1) لانه‌ی کبوتر 2) خانه‌ی عنکبوت 3) لانه مورچه 4- رابطه تعلیم و تزکیه در قرآن چگونه است؟ 1) تقدم تعلیم بر تزکیه 2) همسانی تعلیم و تزکیه 3) تقدم تزکیه بر تعلیم 5- بر اساس آیه 6 سوره حجرات، وظیفه ما در برابر آنچه از افراد فاسق می‌شنویم، چیست؟ 1) ردّ و طرد 2) سکوت و بی‌اعتنایی 3) بررسی و تحقیق

مسابقه همکاران تربیت بدنی آموزش و پرورش پردیس

باسلام خدمت همکاران محترم تربیت بدنی پردیس مسابقه ای در قالب ده سوال  طراحی شده است در صورت تمایل برای شرکت پاسخ سوالات را دربخش نظرات قرار دهید مهلت پاسخگویی تا روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه می باشد به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.لینک دانلود سوالاتhttp://s6.picofile.com/file/8378178734/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.pdf.html

والدین گرامی لطفا مطلب زیر را بخوانید

 با توجه به درخواست بعضی از شما عزیزان این هفته سوالات بیشتری به عنوان تمرین طرح شده است. همچنین تعدادی تمرین از مباحث جلسات قبل است. لازم به ذکر است که تعداد زیاد سوالات مبنایی برای پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضیات نیست آنچه حائز اهمیت است طرح سوالات جامع و با کیفیت است که باعث پرورش فکر دانش آموزان شود. سوالات زیاد فقط باعث خستگی و ددگی دانش آموزان نسبت به ریاضیات می‌شود. من سوالات متنوعی در هر هفته ترجمه و طرح می‌کنم تا دید آن‌ها را نسبت به مبحثی که در هر جلسه دانش آموزان یاد گرفته‌اند بازتر شود. این سوالات همه دارای استاندارد‌های جهانی هستند. بنابراین بهتر است فو ما به جای اینکه روی تعداد زیاد سوالات باشد روی جواب‌های صحیح و دقیق سوالات باشد. برای مثال وقتی در صورت سوال  گفته می‌شود که با ۴ یا ۵ مرحله حل شود این باعث می‌شود که اگر دانش آموزی روند فکری اشتباهی در هر مرحله داشته باشد توسط معلم تشخیص داده شوند و به دانش آموز تذکر داده شود تا او مسئله‌های دیگر با یک تفکر درست پاسخ دهد. جواب سوالات ۴ هفته‌ی گذشته هم تا دو سه روز آینده در این وبلاگ می‌گذارم. جلسه‌ی بعد دانش آموزان امتحان کلاسی دارند. تمرینات سری پنجمتمرینات کلاس دوم سری پنجمتمرینات کلاس سوم سری پنجمتمرینات کلاس چهارم سری پنجم

سوالات آيين نامه

سلام رفقاامتحان آیین نامه دارین؟نمیدونین از کجا باید شروعکنین تا موفق بشین؟ نگران نباشینبا سوالات ما در آزمون راهنمایی و رانندگی بهترین نمره را کسب کنیدفقط کافیست سوالات ما را با دقت مطالعه کنیددیگر استرس نداشته باشید 

سوالات مسابقه درسهایی از قرآن

سوالات ۱۶آبان ۹۸   1- در آیه 101 سوره عمران ، بر جایگاه چه چیزی بر ایمان بر خدا تاکید شده ایست؟     1) کتاب خدا 2) رسول خدا 3) هردو مورد          2- قرآن در مورد خوبی ها و بدی هایی که به انسان می رسد ، چه تعبیری دارد؟     1) خوبی ها از خداست 2) بدی ها از شماست 3) هر دو مورد          3- قرآن سستی بنای شرک و تکیه به غیر خدا را به چه چیزی تشبیه کرده است؟     1) لانه کبوتر 2) خانه عنکبوت 3) لانه مورچه         4- رابطه تعلیم و تزکیه در قرآن چگونه است؟     1) تقدم تعلیم بر تزکیه 2) همسانی تعلیم و تزکیه 3) تقدم تزکیه بر تعلیم         5- بر اساس آیه 6 سوره حجرات ، وظیفه ما در برابر آنچه از افراد فاسق می شنویم چیست؟     1) رد و طرد 2) سکوت و بی اعتنایی 3) بررسی و تحقیق  

سوالات مسابقه درسهایی از قرآن

سوالات ۱۶آبان ۹۸   1- در آیه 101 سوره عمران ، بر جایگاه چه چیزی بر ایمان بر خدا تاکید شده ایست؟     1) کتاب خدا 2) رسول خدا 3) هردو مورد          2- قرآن در مورد خوبی ها و بدی هایی که به انسان می رسد ، چه تعبیری دارد؟     1) خوبی ها از خداست 2) بدی ها از شماست 3) هر دو مورد          3- قرآن سستی بنای شرک و تکیه به غیر خدا را به چه چیزی تشبیه کرده است؟     1) لانه کبوتر 2) خانه عنکبوت 3) لانه مورچه         4- رابطه تعلیم و تزکیه در قرآن چگونه است؟     1) تقدم تعلیم بر تزکیه 2) همسانی تعلیم و تزکیه 3) تقدم تزکیه بر تعلیم         5- بر اساس آیه 6 سوره حجرات ، وظیفه ما در برابر آنچه از افراد فاسق می شنویم چیست؟     1) رد و طرد 2) سکوت و بی اعتنایی 3) بررسی و تحقیق  

خبر خوش برای کنکوری‌های 99

طبق اطلاعیه جدید سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال 1399  داوطلبان از این پس می‌توانند به هر کدام از دسته سوالات(نظام قدیم و جدید) که تمایل دارند پاسخ دهند! در این اطلاعیه آمده است: با توجه به مصوبه جلسه مورخ 98/04/29 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نمودند به یکی از دو مجموعه سوال (سوالات نظام آموزشی 3-3-6 یا سوالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی) که تمایل دارند پاسخ دهند. لذا داوطلبان لازم است در زمان ثبت نام این آزمون علاقمندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت نامی مشخص و اعلام نمایند. ضمنا زمان ثبت نام امسال به دلیل برگزاری انتخابات از 16بهمن تا 24 بهمن ماه 98 است و تاریخ برگزاری آزمون 12 و 13 تیرماه 99

پرسش و پاسخ حقوقی از وکیل پایه یک گیشا

پرسش و پاسخ حقوقی از وکیل پایه یک گیشااین روز ها شکایت و طرح دعاوی در دادگاه ها بیشتر از پیش شده است و هر شخصی را که می بینی یا درگیر یک شکایت است یا قصد شکایت کردن دارد یا بالاخره یک بار پایش به دادگاه باز شده است . هنگامی که به دادگاه می روید با اصطلاحات حقوقی بسیاری روبرو می شوید . همچنین درگیر مسائل حقوقی می شوید که نمی دانید کدام شان به نفع شما است که انجام دهید . برای پرسیدن این قبیل از سوالات در حوزه ی حقوقی می توانید پرسش خود را در قسمت نظرات مقاله ی پرس و پاسخ حقوقی از وکیل پایه یک گیشا بپرسید . 

keyboard_arrow_up